Συμπίεση δεδομένων βασισμένη σε νευροεπιστημονικά μοντέλα