Jobs

[ICS-1490] Mία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα για Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση
Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα δίκτυα από κύτταρα του φλοιού συντονίζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, προκειμένου να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και να επιτρέπουν στα κυκλώματα του φλοιού να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της μάθησης είναι περιορισμένη. Το προτεινόμενο διεπιστημονικό έργο αφορά τον χαρακτηρισμό in vivo της λειτουργικής αρχιτεκτονικής των δικτύων του οπτικού φλοιού, αναλύοντας δεδομένα που συλλέχθηκαν σε πειράματα, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard. Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά την ανάλυση των δεδομένων αυτών.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 28-01-2020
Closing date: 27-02-2020
[ICS-1489] Mία (1) θέση Πτυχιούχου Πληροφορικής με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών Πληροφορικής, με ειδίκευση στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας
Σύμβουλος της ομάδας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στον σχεδιασμό και υλοποίηση της Εθνικής Τράπεζα Πληροφοριών με κλινικογενετικές συσχετίσεις για τα κληρονομικά νοσήματα καρδιάς.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 24-01-2020
Closing date: 10-02-2020
[ICS-1488] One (1) recent graduate position with University Degree in Computer Science or Computer Engineering in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) recent University graduate member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project: “EuroExa, Co-designed Innovation and System for Resilient Exascale Computing in Europe: From Applications to Silicon”. The EuroEXA FETHPC H2020 project targets to provide the template for an upcoming exascale system by co-designing and implementing a petascale-level prototype with ground-breaking characteristics. To accomplish this, the project takes a holistic approach innovating both across the technology and the application/system software pillars.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2020
Closing date: 06-02-2020
[ICS-1487] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, ή Πληροφορική Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικής Η/Υ.
Υλοποίηση σε επιχειρησιακό επίπεδο συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων για εφαρμογές με μεγάλους όγκους δεδομένων.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2020
Closing date: 06-02-2020
[ICS-1486] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών, ή Πληροφορική Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικής Η/Υ σε κλιμακώσιμα συστήματα
Υλοποίηση σε επιχειρησιακό επίπεδο συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων για εφαρμογές με μεγάλους όγκους δεδομένων.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2020
Closing date: 06-02-2020
[ICS-1485] Call for expression of interest for one (1) Postgraduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with a background in Security, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “C4IIoT: Cyber security 4.0: protecting the Industrial Internet of Things”, funded under H2020-SU-ICT-2018-20 and “COLLABS: A COmprehensive cyber-intelligence framework for resilient coLLABorative manufacturing Systems”, funded under H2020-ICT-2018-20.
Laboratory: DCS
Date of announcement: 22-01-2020
Closing date: 06-02-2020
[ICS-1484] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα της Παραγωγής και Διοίκησης
Απασχόληση στο πακέτο εργασίας του έργου ΠΕ2 «Ανάπτυξη – κατασκευή – Εκπαίδευση του Συστήματος – Δοκιμή του συστήματος». Συγκεκριμένα, συνδρομή στην συλλογή και επιμέλεια πειραματικών δεδομένων για χρήση στην εκπαίδευση του συστήματος βαθιάς μάθησης καθώς και στον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση του αυτοματοποιημένου συστήματος της συσκευής πιλότου που θα ενσωματώνει την υπερφασματική κάμερα και το σύστημα καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων. Επίσης συμμετοχή σε δράσης δημοσιότητας ΠΕ3.
Laboratory: SPL
Date of announcement: 20-01-2020
Closing date: 04-02-2020
[ICS-1483] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Επικουρικές εργασίες ανάπτυξης αισθητήρων. Σύγκριση τεχνολογιών επικοινωνίας αισθητήρων, με τα τελευταία πρότυπα δικτύων πέμπτης γενιάς 5G. Ανάπτυξη αλγόριθμων εξοικονόμησης ενέργειας έτσι ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία τους με μπαταρία.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 20-01-2020
Closing date: 04-02-2020
[ICS-1482] One (1) Postgraduate Research Collaborator in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) student member to join our team, at the postgraduate level in the field of Computer Engineering, preferably with background in Distributer Computing Systems, Computer Security, Operating Systems and Networks. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects “REactively Defending against Advanced Cybersecurity Threat” – “REACT” and “Cyber Security Network of Competence Centres for Europe” – “CyberSec4Europe”.
Laboratory: DCS
Date of announcement: 17-01-2020
Closing date: 03-02-2020
[ICS-1481] One (1) position for a Project Manager Assistant
We seek an experienced member for our team, with a background and experience in EU organisations and European research projects, with focus on Information Technology. The candidate should be able to organize work teams, track work progress conducted in the context of the project, promote project results, conduct financial reporting and assist in exploiting project outcomes. Experience in cybersecurity, Internet of Things or Circular Economy would be advantageous. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the projects: “SEMIoTICs: Smart End-to-end Massive IoT Interoperability, Connectivity and Security”, funded under H2020-IoT- 03-2017, “I-BIDaaS Industrial-Driven Big Data as a Self-Service Solution”, funded under H2020-ICT-2016- 2017, “Cyber Security 4.0 Protecting the Industrial Internet of Things”, funded under H2020-SU-ICT- 2018, “THREAT-ARREST: Cyber Security Threats and Threat Actors Training - Assurance Driven Multi- Layer, end-to-end Simulation and Training, funded by Horizon 2020 - DS-07-2017” and “Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD InnovAtion” funded under H2020-SU-ICT-2018-2020.
Laboratory: DCS
Date of announcement: 16-01-2020
Closing date: 31-01-2020
[ICS-1480] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο με τίτλο σπουδών Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Συμμετοχή στην υλοποίηση, Συμμετοχή στην σχεδίαση των ηλεκτρονικών εγχειριδίων, Σχεδιασμός διεπαφών χρήστη, Συμμετοχή στο σχεδιασμό της αξιολόγησης λειτουργιών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-01-2020
Closing date: 31-01-2020
[ICS-1479] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και υλοποίηση τροποποιήσεων του συστήματος τεκμηρίωσης γεωφυσικών διεσκοπήσεων για μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας του εδάφους για χαρτογράφηση μιας αρχαιολογικής θέσης.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 16-01-2020
Closing date: 31-01-2020
[ICS-1478] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή σε συναφές πεδίο με σκοπό την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων κλιμακώσιμης, ελαστικής, και υψηλά διαθέσιμης κατανεμημένης αποθήκευσης δεδομένων και επεξεργασίας ροών δεδομένων. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 15-01-2020
Closing date: 30-01-2020
[ICS-1477] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική ή άλλη αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη αξιόπιστων και δικτυακών υπηρεσιών για την υποστήριξη κρίσιμων, ανθεκτικών και ασφαλών εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας.
Laboratory: CBML
Date of announcement: 14-01-2020
Closing date: 12-02-2020
[ICS-1476] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Συλλογή απαιτήσεων για την ανάπτυξη της πλατφόρμας και σχεδίαση του παραδείγματος εφαρμογής & Σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων για την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
Laboratory: TNL
Date of announcement: 14-01-2020
Closing date: 03-02-2020
[ICS-1474] One Post-Doctoral “Stavros Niarchos Foundation – FORTH Fellowship” within the project ARCHERS
The Institute of Computer Science (ICS) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit one (1) post-doctoral fellow. This Stavros Niarchos Foundation – FORTH fellow is expected to perform high quality research within one of the research areas, in which ICS-FORTH excels both on the national and the international level (www.ics.forth.gr).
Laboratory: HCI
Date of announcement: 30-12-2019
Closing date: 30-01-2020