Θέσεις Εργασίας

[ICS-959] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Τεχνικό Προσωπικό
Στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που έχει αναλάβει, το Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης ενδιαφέρεται για την απασχόληση τεχνικού προσωπικού.

Αντικείμενο Εργασίας:
Η θέση αφορά την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου σε θέματα ρομποτικής.
Ειδικότερα, αφορά την σχεδίαση και υλοποίηση ρομποτικών πρωτοτύπων, την διεξαγωγή πειραμάτων, και την ανάλυση μετρήσεων και δεδομένων.

Επιθυμητές δεξιότητες είναι:
  • η σχεδίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων σε CAD (Solidworks),
  • η σχεδίαση ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου για ρομποτικά πρωτότυπα,
  • η ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών για αισθητήρες και επενεργητές,
  • ο προγραμματισμός μικροελεγκτών (AVR, Arduino),
  • η καταγραφή μετρήσεων και ανάλυση τους με Matlab-Simulink και LabView,
  • ο χειρισμός 3Δ εκτυπωτή.

Προσόντα:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου ή συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος θα προσμετρηθεί θετικά.
Η καλή γνώση των Αγγλικών, γιά επικοινωνία σε τεχνικά θέματα και σύνταξη τεχνικών αναφορών, είναι απαραίτητη.
Επίσης, απαραίτητη είναι η δυνατότητα αποδοτικής εργασίας στα πλαίσια μιάς ερευνητικής ομάδας.
Τυχόν προηγούμενη σχετική εμπειρία θα προσμετρηθεί θετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και άλλα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
tsakiris@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα