Θέσεις Εργασίας

[ICS-961] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Μηχανικός Λογισμικού / Τεχνικός Υποστήριξης
Στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου Μηχανικών Λογισμικού στις πόλεις Αθήνας και Πάτρας.

Αντικείμενο Εργασίας:

Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Εφαρμογών Λογισμικού, Εκπαίδευση Χρηστών, Τεχνική Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας, Helpdesk.

Απαραίτητα Προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη & παραμετροποίηση εφαρμογών
 • λογισμικού
 • Ικανότητα στην οργάνωση και την επικοινωνία για την
 • αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Προϋπηρεσία στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής.
 • Ικανότητα επίβλεψης και συντονισμού ομάδας.
 • Καλή γνώση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών: Powerbuilder,
 • ASP.NET, JavaScript, PHP.
 • Άδεια οδήγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση apost@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα