Θέσεις Εργασίας

[ICS-1019] Θέση Μηχανικού Λογισμικού στην Υπολογιστική Όραση

Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Ίδρυμα Τεχνολογίας - Έρευνας (ΙΤΕ)
Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

Ημερομηνία ανακοίνωσης: 25 Νοεμβρίου 2013

Θέση: Μηχανικός λογισμικού σε υπολογιστική όραση (κωδικός: ICS-1019)

Έναρξη: Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης

Διάρκεια: 1 έως 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης

Μισθός: Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και σε αναλογία με τα προσόντα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: *** 20 Ιανουαρίου 2014 ***

Περιγραφή:

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΠ-ΙΤΕ, http://www.ics.forth.gr) στο Ηράκλειο Κρήτης προτίθεται να καλύψει μία θέση μηχανικού λογισμικού πλήρους απασχόλησης στον τομέα της Υπολογιστικής Όρασης. Η θέση θα υποστηριχθεί οικονομικά από τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα του ΙΠ-ΙΤΕ καθώς και από συμβόλαια με σημαντικούς βιομηχανικούς εταίρους.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασικό Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή σε παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο
 • Τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού, με προτίμηση σε αυτά που σχετίζονται με οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιοχές: υπολογιστική όραση, ρομποτική, αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή (HCI), αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ (HRI)
 • Ισχυρό υπολογιστικό υπόβαθρο
  • ΆνεσηστηC++, εξοικείωσημετιςβιβλιοθήκες Standard Template Library (STL) καιboost
  • MATLAB, MEX
 • Επιθυμία και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ερευνητικής ομάδας

Επιθυμητά προσόντα:

 • M.Sc. ή Ph.D. στην υπολογιστική όραση, τα γραφικά υπολογιστών, ή σχετικά πεδία.
 • Εμπειρία σε παράλληλο προγραμματισμό με έμφαση σε προγραμματισμό GPU, CUDAκαι εξοικείωση με τη βιβλιοθήκη thrust
 • Εμπειρία με οποιοδήποτε από τα παρακάτω: OpenCV, OpenCL, Python
 • Εμπειρία σε επικοινωνία διεργασιών (inter-process communication)

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης (να αναφερθεί ο κωδικός [ICS-1019] της θέσης):

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση προσόντων και ενδιαφερόντων
 • Μία έως τρεις συστατικές επιστολές

Σύνδεσμοι:

Για περισσότερες πληροφορίες ή για υποβολή αιτήσεων, επικοινωνήστε με:

Αναπλ. Καθ. Αντώνης Αργυρός
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
e-mail: argyros@ics.forth.gr
URL: http://users.ics.forth.gr/~argyros

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα