Θέσεις Εργασίας

[ICS-1002] Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ενδιαφέρεται για την απασχόληση Μηχανικού Λογισμικού / Προγραμματιστή, για το παρακάτω έργο:

Περιγραφή έργου

Καθήκοντα

 1. Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου υψηλής απόδοσης.
 2. Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας, ρύθμιση, διόρθωση σφαλμάτων και επανασχεδιασμός όλων των δραστηριοτήτων ελέγχου και αλλαγών λογισμικού.
 3. Μοντελοποίηση, αλλαγές σχήματος και συντήρηση βάσης δεδομένων.
 4. Βελτιστοποίηση ερωτημάτων, ανάπτυξη αποθηκευμένων διαδικασιών, βελτιστοποίηση εφαρμογών και σχεδιασμός βάσεων δεδομένων.
 5. Βελτιστοποίηση και προσαρμογή εσωτερικών διαδικασιών ανάπτυξης.
 6. Τεχνική υποστήριξη 2ου επιπέδου για θέματα παραγωγικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης εκτός κανονικού ωραρίου).

Επιθυμητά Προσόντα

 1. Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών η συναφές αντικείμενο (Masters Degree είναι προτιμητέο).
 2. 4+ χρόνια εμπειρία με σχεσιακές βάσεις δεδομένων, όπως η PostgreSQL (κατά προτίμηση), Oracle ή Sybase.
 3. Μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη SQL, συμπεριλαμβανομένων αποθηκευμένων διαδικασιών, συναρτήσεων, triggers και UDTs.
 4. 4+ χρόνια ανάπτυξη σε HTML5, CSS και client-side scripting (jQuery & Ajax).
 5. 4+ χρόνια εμπειρία προγραμματισμού με Java EE, ανάπτυξη MVC διαδικτυακές εφαρμογές.
 6. Εμπειρία ανάπτυξης σύνθετων SQL ερωτημάτων με χρήση sub-selects, views, triggers, rules, procedures.
 7. Εμπειρία σε διαδικτυακές υπηρεσίες με χρήση τεχνολογιών XML (XPath, XSD, DOM/SAX, XSLT).
 8. Εμπειρία στην χρήση του Spring framework.
 9. Εμπειρία σε Python / Perl scripting γλώσσες.
 10. Εμπειρία σε Unix περιβάλλον και bash shell scripting.
 11. Εξοικείωση σε Tomcat Application Servers ιδιαίτερα 6.0 και πάνω.
 12. Εμπειρία σε Java Stripes framework.
 13. Εμπειρία σε διάφορα εργαλεία τεχνικών δοκιμών π.χ. JUnit.

Δεξιότητες

 1. Κριτική σκέψη, καλές αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων.
 2. Ενεργητικός/η και πρόθυμος/η να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συνεργαστεί στο πλαίσιο μιας μικρής ομάδας.
 3. Ενδιαφέρον για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
 4. Καλή προφορική και γραπτή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και δύο κατά προτίμηση συστατικές επιστολές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mvasil@ics.forth.gr, υπόψη κ. Μ. Βασιλάκη.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα