Θέσεις Εργασίας

[ICS-957] Θέση σε Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και/ή Παράλληλους Αλγόριθμους
Φορέας: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Αρχική ημ/νία: με την υπογραφή του συμβολαίου του έργου
Διάρκεια: 1-3 έτη
Τοποθεσία: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Ημ/νία ανακοίνωσης: Σεπτέμβριος, 2012
Περιγραφή:

Μία θέση για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους Διδάκτορες Τριτοβάθμιου Ιδρύματος (π.χ. Πανεπιστήμιο Κρήτης), διαρκείας 1-3 έτη, είναι διαθέσιμη στο εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, της Κρήτης, στις περιοχές της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και/ή των Παράλληλων Αλγορίθμων. Η θέση έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του έργου “GreenVM” της δράσης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ”, και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας Εικονικής Μηχανής Java και ενεργειακά αποδοτικών βιβλιοθηκών δομών δεδομένων για πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές χωρίς συνέπεια μνήμης. Ειδικότερα, η έρευνα θα αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενεργειακά αποδοτικών βιβλιοθηκών δομών δεδομένων για τέτοιες αρχιτεκτονικές ή/και την επέκταση της αρχιτεκτονικής με κατάλληλους μετρητές ενέργειας για την αποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο στην Πληροφορική, ή στην Επιστήμη Υπολογιστών, ή στη Μηχανική Υπολογιστών, ή ισοδύναμο, καθώς και ευρύ φάσμα ικανοτήτων, όπως η κατανόηση αρχών θεωρητικής πληροφορικής, καλές προγραμματιστικές ικανότητες και ικανότητα στην υλοποίηση συστημάτων, καθώς και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτούντες/αιτούσες πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα
  • Έκθεση ενδιαφερόντων
  • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, ή/και πιστοποιητικό εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων Αγγλικής Γλώσσας
  • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών
  • Ονόματα τριών ατόμων από τους οποίους η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει συστατικές επιστολές.
Links:
FORTH-ICS: http://www.ics.forth.gr
CARV: http://www.ics.forth.gr/carv/index.html

Για περισσότερες πληροφορίες ή για υποβολή αίτησης, επικοινωνήστε με:

Δρ. Παναγιώτα Φατούρου
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
70013 Ηράκλειο, Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: faturu AT ics DOT forth DOT gr
Τηλ.: +30 2810 391727

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα