Θέσεις Εργασίας

[ICS-1012] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής αυτού απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Επιστήμονα για Computer Vision Developer

Αντικείμενο Εργασιών

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού που κάνουν χρήση μεθόδων υπολογιστικής όρασης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συναφές.
 • Αρίστη γνώση C/C++ ή συναφούς γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. C#, Java)
 • Γνώσεις υπολογιστικής όρασης ή ανάλυσης εικόνων.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας.

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 • Επαγγελματική εμπειρία ως προγραμματιστής ή μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Δυνατότητα ομαδικής εργασίας
 • Τεχνική συγγραφή στα Αγγλικά
 • Γνώσεις σε προγραμματισμού σε συνεπεξεργαστές γραφικών (GPUs), σε γλώσσες CUDA, OpenGL, Direct3D, OpenCL.
 • Γνώσεις παράλληλου προγραμματισμού
 • Γνώσεις αναλυτικής γεωμετρίας
 • Γνώσεις Γραφικής (Computer Graphics)
 • Ολοκλήρωση οπτικών αισθητήρων (κάμερες) σε συστήματα λογισμικού.
 • Ενασχόληση με διαδραστικές εφαρμογές και «έξυπνα» περιβάλλοντα

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 6 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ύψος αμοιβής: αναλόγως προσόντων.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 30/11/2013. Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δείγματα προηγούμενης επαγγελματικής δουλειάς. Επιπλέον, οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλει θετικά στην αξιολόγησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην ταχ. διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
υπόψη: Δημήτρη Γραμμένου

ή μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: gramenos@ics.forth.gr

Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Δημήτριο Γραμμένο (gramenos@ics.forth.gr).

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα