Απολλωνίς - Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας 2021

 

ΠΡΑΞΗ «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες

και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»  Κωδικός ΟΠΣ «5002738»

 

Υποέργο 8

Εργασία: ΙΤΕ.4.4 «Επιστημολογία Πολιτισμικών Πληροφοριακών Συστημάτων»

Συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας με επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών για θέματα επιστημολογίας που επηρεάζουν την κατασκευή οντολογιών και συστημάτων στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών

 

Τίτλος Ημ/νια & Ώρα Επισυναπτόμενα
Θησαυροί Όρων σε ψηφιακές συλλογές των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τρίτη 14/09/2021
15:00 - 18:30

Πρόσκληση,
Πρόγραμμα & Παρουσιάσεις,
Φόρμα Συμμετοχής

Η διαδρομή από τις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων στα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς: Τεχνολογίες Αντιστοιχίσεων και Μετασχηματισμών

Πέμπτη 16/09/2021
15:00 - 18:00

Πρόσκληση,
Πρόγραμμα & Παρουσιάσεις,
Φόρμα Συμμετοχής

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Πέμπτη 23/09/2021
15:00 - 18:30

Πρόσκληση,
Πρόγραμμα & Παρουσιάσεις,
Φόρμα Συμμετοχής

Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης - Access and Search Services

Πέμπτη 30/09/2021
15:00 - 18:40

Πρόσκληση,
Πρόγραμμα & Παρουσιάσεις,
Φόρμα Συμμετοχής

Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Ιστορική Έρευνα

Πέμπτη 7/10/2021
15:00 - 18:40

Πρόσκληση,
Πρόγραμμα & Παρουσιάσεις,
Φόρμα Συμμετοχής