Επικοινωνήστε με το CARV

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI

 • Επικοινωνία:
  Καθ. Μανόλης Κατεβαίνης, Επικεφαλής εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI
  Email: kateveni AT ics DOT forth DOT gr
  Τηλ.: +30 2811 391660
  Fax: +30 2811 391661
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση:
  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
  Ινστιτούτο Πληροφορικής
  Ν. Πλαστήρα 100
  Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη