Θέσεις Εργασίας

[ICS-1375] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική /Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Σχεδίαση και υλοποίηση αρχιτεκτονικής ασύρματων αισθητήρων. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα, πιστοποίηση αυθεντικότητας και παρακολούθηση προϊόντων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες IoT.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-05-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-06-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1374] Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή
Ανάπτυξη λογισμικού προγράμματος, όπως προσδιορίζεται μέσα από την Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών από τον Υπεύθυνο της Ομάδας, περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης κάθε βήματος για την ανάπτυξη λογισμικού και έλεγχος σωστής λειτουργίας του λογισμικού.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 16-05-2019
Καταληκτική ημ/νία: 31-05-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1373] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού Πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ ή συναφούς τμήματος.
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την κατανόηση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας μέσω οπτικών καταγραφών.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-05-2019
Καταληκτική ημ/νία: 31-05-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1371] Μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικώνή Μηχανολόγων Μηχανικών με πτυχίο ΑΕΙ στην Επιστήμη Υλικών, Χημικών Μηχανικών ή συναφούς τμήματος
Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων, στο πλαίσιο του έργου ΑΝΑΣΑ
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 07-05-2019
Καταληκτική ημ/νία: 22-05-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1356] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Επιστημονικό Συνεργάτη με Διδακτορικό τίτλο στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πληροφορική της υγείας ή συναφές αντικείμενο
Συγγραφή προτάσεων για εθνικές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις. Βιβλιογραφική αναζήτηση και σύνθεση βιβλιογραφίας για την συγγραφή ερευνητικών άρθρων στον τομέα της βιοϊατρικής πληροφορικής. Παρακολούθηση ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού για φορείς υγείας.Συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων. Δοκιμαστικός έλεγχος συστημάτων. Σχεδιασμός και υλοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Συμμετοχή στην προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας και απαιτήσεων. Εξόρυξη γνώσης από δομημένες πηγές δεδομένων. Παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων. Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων. Συγγραφή παραδοτέων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών έργων.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 17-04-2019
Καταληκτική ημ/νία: 27-05-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα