Θέσεις Εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Κατόπιν ορκομωσίας της νέας Κυβέρνησης, ήτοι από 9/7/2019, και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών εκλογών, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία έως 25/7/2019 για την υποβολή αιτήσεων στις προκηρύξεις, των οποίων η διαδικασία είχε διακοπεί / ανασταλεί, από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών. Οι προκηρύξεις αυτές είναι οι ICS-1380, ICS-1381, ICS-1382, ICS-1383 και ICS-1385.
περισσότερα...

[ICS-1398] Μία (1) θέση εκτάκτου προσωπικού για Επιστημονικό Συνεργάτη
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται παρακάτω:  Συγγραφή προτάσεων για εθνικές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις  Βιβλιογραφική αναζήτηση και σύνθεση βιβλιογραφίας για την συγγραφή ερευνητικών άρθρων στον τομέα της βιοϊατρικής πληροφορικής  Παρακολούθηση ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού για φορείς υγείας  Συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων  Σχεδιασμός και υλοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας  Συμμετοχή στην προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας και απαιτήσεων  Παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων  Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων  Συγγραφή παραδοτέων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών έργων
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 17-07-2019
Καταληκτική ημ/νία: 26-08-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1397] Δύο (2) θέσεις εκτάκτου προσωπικού (1 θέση υποψήφιου διδάκτορα και 1 θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη)
Αντικείμενο θέσης 1: Ανάπτυξη τεχνικών για την κατανεμημένη διαχείριση ασύρματων δικτύων για περιβαλλοντικές εφαρμογές, που λειτουργούν αυτόνομα και χωρίς επίβλεψη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δημιουργία, έλεγχο και βελτιστοποίηση κατανεμημένων τεχνικών για το βέλτιστο έλεγχο της τοπολογίας. Ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης της ισχύος μετάδοσης. Αντικείμενο θέσης 2: Επικουρικές εργασίες ανάπτυξης αισθητήρων. Κατάλληλη παραμετροποίηση των ασύρματων δικτυακών συσκευών για την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους στη συλλογή δεδομένων υγρασίας και θερμοκρασίας του εδάφους, θερμοκρασίας και υγρασίας της ατμόσφαιρας, ηλιοφάνειας και οι καιρικών συνθηκών. Ανάπτυξη αλγόριθμων εξοικονόμησης ενέργειας έτσι ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία τους με μπαταρία.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 17-07-2019
Καταληκτική ημ/νία: 01-08-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1392] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς πεδίου
Βελτιστοποίηση εφαρμογών μεγάλου όγκου δεδομένων με τη χρήση επιταχυντών (accelerators).
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 12-07-2019
Καταληκτική ημ/νία: 29-07-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1391] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική /Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ανάπτυξη Συστημάτων αποθήκευσης και πρόσβασης δεδομένων για εφαρμογές με δεδομένα μεγάλου όγκου.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 12-07-2019
Καταληκτική ημ/νία: 29-07-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1390] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Υλοποίηση και βελτιστοποίηση της πρόσβασης σε συστήματα αποθήκευσης δεδομένων τύπου key-value store.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 12-07-2019
Καταληκτική ημ/νία: 29-07-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1389] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Συνεργαζόμενο Ερευνητή με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη βάσης διαχείρισηςμεγάλων δεδομένων με χρήση τεχνολογικών σημασιολογικού ιστού.Σχεδιασμός και Ανάπτυξη εργαλείων οπτικοποίησης μεγάλων ετερογενών δεδομένων.
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 11-07-2019
Καταληκτική ημ/νία: 26-07-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1388] Δύο (2) θέσεις εγγεγραμμένων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών, Μηχανικής Υπολογιστών ή συναφούς πεδίου
Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 10-07-2019
Καταληκτική ημ/νία: 25-07-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1387] Μία (1) θέση Μηχανικού Πληροφορικής με συναφές μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με την υποστήριξη βιοιατρικών οντολογιών
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 10-07-2019
Καταληκτική ημ/νία: 25-07-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1386] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική /Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υλοποίηση συσκευή πιλότου (hardware και software) το οποίο θα αποτελείται από μια μικρή (φορητή) υπερφασματική κάμερα η οποία θα τροφοδοτεί ένα συστήματα ελέγχου και απόφασης υλοποιημένο σε μικρού μεγέθους υπολογιστή (τύπου NVIDIA JETSON). Η κάμερα θα καταγράφει υπερφασματικές εικόνες τις οποίες θα προωθεί στο σύστημα ελέγχου το οποίο θα κάνει την ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων που λαμβάνονται και θα τις προωθεί σε ένα σύστημα απόφασης που θα κατατάσσει τα δείγματα σε μια συγκεκριμένη ποιοτική κατηγορία σύμφωνα με μια αρχιτεκτονική βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep machine learning), χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 10-07-2019
Καταληκτική ημ/νία: 25-07-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1380] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών.
Καταληκτική ημερομηνία: 26/06/2019
Νέα Καταληκτική ημερομηνία: 25/07/2019
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 11-06-2019
Καταληκτική ημ/νία: 25-07-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) Προκηρύσσει Μία (1) θέση Ερευνητή Β' βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο: "Υπολογιστική Πληθυσμιακή Γονιδιωματική"
Καταληκτική ημερομηνία: 12/07/2019
Νέα Καταληκτική ημερομηνία: 12/8/2019
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τσιντάρη Ελένη, Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 07-06-2019
Καταληκτική ημ/νία: 12-08-2019
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα