Θέσεις Εργασίας

[ICS-1226] Εγγεγραμμένος μεταπτυχιακός φοιτητής σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και Ανάλυση απόψεων σε πραγματικό χρόνο με χρήση Deep Learning αλγορίθμων επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων κειμένου για τον τουρισμό-πολιτισμό στα Online/Social Media (SentiTour At Scale)», με κωδικό MIS 5030318.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 18-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-10-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1225] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης που θα απασχοληθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και ‘Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, σχετικά με α)εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας, β) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on‐thejob), γ)Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης, δ)Συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 17-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 02-10-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1224] Πτυχιούχος Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 14-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 29-09-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1222] Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης στο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΠ-ΙΤΕ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 13-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 28-09-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1221] Γραμματέας Διοίκησης στο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΠ-ΙΤΕ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Υπάλληλο Γραμματέα Διοίκησης στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 13-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 28-09-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1219] Πτυχιούχος Μηχανικός Λογισμικού / Προγραμματιστής PHR
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 07-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 22-09-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1218] Πτυχιούχος Μηχανικός Λογισμικού / Προγραμματιστής
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 07-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 22-09-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1153] Software Engineer position in R&D project
We are looking for a Software Engineer with very good knowledge and experience in programming, and interest in the area of computer networks. The position is within the INSPIRE research group (www.inspire.edu.gr) at the Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) with responsibilities on a recently funded network security project, as well as potentially other existing or new R&D projects. Previous experience with research is a plus.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 23-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-12-2018
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα