Θέσεις Εργασίας

[ICS-1169] Επιστήμονας Ανθρωπιστικών επιστημών με εξειδίκευση στην πληροφορική
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» (ΟΠΣ 5002735) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-02-2018
Καταληκτική ημ/νία: 02-03-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1153] Software Engineer position in R&D project
We are looking for a Software Engineer with very good knowledge and experience in programming, and interest in the area of computer networks. The position is within the INSPIRE research group (www.inspire.edu.gr) at the Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) with responsibilities on a recently funded network security project, as well as potentially other existing or new R&D projects. Previous experience with research is a plus.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 23-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-12-2018
περισσότερα...>> Παλαιότερες

© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.