Θέσεις Εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Κατόπιν ορκομωσίας της νέας Κυβέρνησης, ήτοι από 9/7/2019, και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών εκλογών, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία έως 25/7/2019 για την υποβολή αιτήσεων στις προκηρύξεις, των οποίων η διαδικασία είχε διακοπεί / ανασταλεί, από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών. Οι προκηρύξεις αυτές είναι οι ICS-1380, ICS-1381, ICS-1382, ICS-1383 και ICS-1385.
περισσότερα...

[ICS-1420] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Υλοποίηση και βελτιστοποίηση της πρόσβασης σε συστήματα αποθήκευσης δεδομένων τύπου key-value store.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 18-09-2019
Καταληκτική ημ/νία: 03-10-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1419] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση.Μεταγλώττιση ως υπηρεσία.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 17-09-2019
Καταληκτική ημ/νία: 02-10-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1418] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υποψήφιο Διδάκτορα με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή στη Φυσική ή σε συναφές πεδίο και ειδίκευση στην Ακτινοφυσική
Πολυπαραμετρική μελέτη των όγκων μαλακών μορίων με νεότερες τεχνικές Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ) και συσχέτιση με ιστοπαθολογικά ευρήματα.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 17-09-2019
Καταληκτική ημ/νία: 02-10-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1416] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο σε Επιστήμη Υπολογιστών ή/και Βιολογία
Επαγωγή της εξελικτικής ιστορίας πληθυσμών χρησιμοποιώντας γονιδιωματικές αλληλουχίες και εύρεση γενετικών τόπων που έχουν αποκριθεί σε εξελικτικές πιέσεις.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 17-09-2019
Καταληκτική ημ/νία: 02-10-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1415] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού με πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών
Ανάπτυξη διεπαφών και πληροφοριακών συστατικών για τη διαχείριση ερευνητικών αντικειμένων σε περιβάλλοντα βιοπληροφορικών επιστημονικών ροών εργασίας.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 13-09-2019
Καταληκτική ημ/νία: 30-09-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα