Θέσεις Εργασίας

[ICS-1353] Μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Συνεργαζόμενο Ερευνητή με Διδακτορικό τίτλο στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πληροφορική της υγείας ή συναφές αντικείμενο
Συγγραφή προτάσεων για εθνικές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις. Βιβλιογραφική αναζήτηση και σύνθεση βιβλιογραφίας για την συγγραφή ερευνητικών άρθρων στον τομέα της βιοϊατρικής πληροφορικής. Παρακολούθηση ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού για φορείς υγείας.Συγκέντρωση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση δεδομένων. Δοκιμαστικός έλεγχος συστημάτων. Σχεδιασμός και υλοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Συμμετοχή στην προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας και απαιτήσεων. Εξόρυξη γνώσης από δομημένες πηγές δεδομένων. Παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων. Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων. Συγγραφή παραδοτέων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών έργων.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 19-03-2019
Καταληκτική ημ/νία: 03-04-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1351] Μία (1) θέση Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με Μεταπτυχιακό Τίτλο σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη εργαλείων εξαγωγής χαρακτηριστικών εικόνας και μηχανικής/βαθιάς μάθησης στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας»
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 18-03-2019
Καταληκτική ημ/νία: 02-04-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1350] Μία (1) θέση Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με Μεταπτυχιακό Τίτλο σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Ανάπτυξη τεχνικών Radiomics για την συσχέτιση απεικονιστικών –μοριακών/γενετικών δεικτών στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας»
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 18-03-2019
Καταληκτική ημ/νία: 02-04-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα