Έργα του CeHA

Το Κέντρο Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση περισσότερων των 400 έργων από το 2010 μέχρι σήμερα.

Ακολουθεί λίστα με ενδεικτικά έργα:

 

Integrated care solutions designed to challenge the health market to develop innovative technology for People with Multimorbidity (PMM).

Phase I

Xρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης 
No. 964370.

 

Ημ/νία έναρξης:: 20.03.2023

Ημ/νία λήξης: 24.07.2023

 

 

Pre-commercial Procurement of innovative ICT-enabled integrated care solutions to advance multidisciplinary health and care for patients with chronic heart failure

Phase II 

Xρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης 
No. 965134.

 

Ημ/νία έναρξης:: 10.10.2022

Ημ/νία λήξης: 31.07.2023

Digital solutions for frailty prevention in old adults

 

Phase II

Χρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης
No. 856960

 

Ημ/νία έναρξης:: 15.07.2022

Ημ/νία λήξης: 12.05.2023


 

Remote RehabilitatiOn Service for Isolated Areas

Xρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης 
No. 101017606
.

Ημ/νία έναρξης:: 20.10.2022

Ημ/νία λήξης: 17.02.2023

 

Pre-commercial Procurement of innovative ICT-enabled integrated care solutions to advance multidisciplinary health and care for patients with chronic heart failure

Phase I

Xρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης 
No. 965134.

Ημ/νία έναρξης:: 05.05.2022

Ημ/νία λήξης: 22.08.2022

 

Digital solutions for frailty prevention in old adults

Phase I: Solution Design

Χρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης
No. 856960

 

Ημ/νία έναρξης: 20.12.2021

Ημ/νία λήξης27.05.2022

 

Hellenic Digital Health Cluster

(HDHC)

 

Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Καινοτομίας

 

Ημ/νία έναρξης: 06.08.2020

Ημ/νία λήξης: 05.08.2022

 


 

Patient Empowerment by Stress Avoidance
and Recovery Services

Phase II: Development of prototype

 

Χρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης
No. 727585.

Ημ/νία έναρξης: 11.02.2020

Ημ/νία λήξης: 11.02.2021

 

Patient Empowerment by Stress Avoidance and Recovery Services
Phase III: Development and testing
of pilot systems

 

Χρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης
No. 727585.

Ημ/νία έναρξης: 26.05.2021

Ημ/νία λήξης: 29.05.2022

 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης για τη συμμόρφωση του  Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)  με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και την ελληνική νομοθεσία όπως ισχύει.

 

Ημ/νία έναρξης: 04.02.2021

Ημ/νία λήξης: 03.08.2021

 

Patient Empowerment by Stress Avoidance and Recovery Services
Phase I: Concept design, solution architecture and technical specifications

Χρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης
No. 727585.

Ημ/νία έναρξης: 10.07.2019

Ημ/νία λήξης: 06.11.2019

 

ICS-PHR

 

Ημ/νία έναρξης: 01.01.2017

Ημ/νία λήξης: 31.12.2019

Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη της Διαχείρισης του Εθνικού Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΚΦΟ)

 

Ημ/νία έναρξης: 01.10.2018

Ημ/νία λήξης: 29.03.2019

RELIEF PCP project

Phase A: Solution design

Χρηματοδότηση: Horizon 2020 - Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ  βάσει συμφωνίας επιχορήγησης
No. 689476.

Ημ/νία έναρξης: 27.11.2017

Ημ/νία λήξης: 06.03.2018

 

"Yλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας του Α΄ Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Αττικής"

Ημ/νία έναρξης: 02.05.2006

Ημ/νία λήξης: 17.10.2018


 

"Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Δυτικής Ελλάδας"

 

Ημ/νία έναρξης: 28.12.2005

Ημ/νία λήξης: 06.06.2017

 

"Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής" 
 

Ημ/νία έναρξης: 03.11.2006

Ημ/νία λήξης: 02.05.2013

e-SENS

Electronic Simple European
Networked Services

 

Ημ/νία έναρξης: 01.04.2013

Ημ/νία λήξης: 31.03.2017

"Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Β' Πε.Σ.Υ.Π. Νοτίου Αιγαίου"

 

Ημ/νία έναρξης: 12.10.2005

Ημ/νία λήξης: 27.11.2011

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με περισσότερα έργα του Κέντρου Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο ehealth@ics.forth.gr