Δραστηριότητα Ψηφιακής Επεξεργασίας

Η δραστηριότητα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος εστιάζεται στην ανάπτυξη προηγμένων αλγορίθμων και συστημάτων για διαχείριση και μετάδοση περιεχομένου πολυμέσων μέσω επίγειων και δορυφορικών ασύρματων ερυζωνικών δικτύων. Τα ερευνητικά θέματα του ενδιαφέροντός μας περιλαμβάνουν ανάλυση χρονοσειρών, συμπίεση δεδομένων εικόνας, ήχου και video, έξυπνες κεραίες, και στατιστική θεωρία επικοινωνιών. Το ενοποιόν θέμα αυτής της δραστηριότητας είναι η εφαρμογή της στατιστικής θεωρίας για τον χαρακτηρισμό του περιβάλλοντος λειτουργίας ώστε να ερευνηθούν, να αναπτυχθούν, να ολοκληρωθούν και να ελεγθούν καινοτόμες τεχνικές επεξεργασίας και μετάδοσης της πληροφορίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην σύνθεση και ολοκλήρωση βασικής έρευνας και λεπτομερώς ορισμένων αναγκών που προέρχονται από χρήστες, σε αντίστοιχες τεχνολογίες, με στόχο να προσφερθούν στον τελικό χρήστη υπηρεσίες πολυμέσων υψηλής ποιότητας.

Επικεφαλής Δραστηριότητας:Παναγιώτης Τσακαλίδης,,
Tel: +30 2810 391730,
E-mail: tsakalid@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα