Επικοινωνία

Επικεφαλής Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων: Καθ. Απόστολος Τραγανίτης

Τηλ:+30 2810 391724
Fax: +30 2810 391601
E-mail: tragani@ics.forth.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

Τ.Θ. 1385, Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη

Διεύθυνση για Courier:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα