Δραστηριότητα Τηλεπικοινωνιών

Τα κεντρικά θέματα αυτής της δραστηριότητας καλύπτουν τον ευρύ τομέα των ασύρματων επικοινωνιών και της ασφάλειας των επικοινωνιών. Σε σχέση με τις ασύρματες επικοινωνίες τα ενδιαφέροντα μας εστιάζονται στις προσωπικές επικοινωνίες, στην τεχνολογία ασύρματων τοπικών δικτύων W-LAN και σε δίκτυα χωρίς υποδομή (τύπου ad-hoc). Τα πεδία ενδιαφέροντός μας περιλαμβάνουν εκτός των άλλων συστήματα ευρυζωνικών επικοινωνιών, ασύρματο εντοπισμό θέσης, υπηρεσίες και δυνατότητες ασύρματων δικτύων όπως μεταγωγή πακέτων και εφαρμογές πολυμέσων για χρήστες δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Αναφορικά με την ασφάλεια των επικοινωνιών, τα ενδιαφέροντά μας καλύπτουν κρυπτογραφικές τεχνικές και πρωτόκολλα, υπηρεσίες ασφάλειας και αντίστοιχες εφαρμογές, μεθόδους διαχείρισης ασφάλειας δικτύων και αξιολόγηση χαρακτηριστικών ασφάλειας ασύρματων δικτύων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ασφάλεια δικτύων κινητής τηλεφωνίας, στην ασφάλεια δικτύων χωρίς υποδομή (ad hoc), σε εφαρμογές έξυπνων καρτών και στην μελέτη και υλοποίηση κρυπτοσυστημάτων ελλειπτικών καμπύλων.

 

Επικεφαλής Εργαστηρίου: Απόστολος Τραγανίτης
Τηλ.:
+30 2810 391653

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα