Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > Βιβλιοθήκη > Υλικό > Έντυπο Υλικό Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Πληροφορικής

Νέα Βιβλία
2010

 • Cross "Scene of the cybercrime"
 • Lyon "Nmap network scanning"
 • Allemang "Semantic web for the working ontologist"
 • Aquilina "Malware forensics"
 • Pixton "Stand back and deliver"
 • Russinovich "Windows internals, 5th ed."
 • Breslin "The social semantic web"
 • Russinovich "Windows internals, 5th ed."
 • Aquilina "Malware forensics"
 • Pixton "Stand back and deliver"
 • Mordechai Ben-Ari "Mathematical logic for computer science "