Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > Βιβλιοθήκη > Υλικό > Τρέχουσες Συνδρομές Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Πληροφορικής

Τρέχουσες Συνδρομές Περιοδικών
2011

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει τους τίτλους των επιστημονικών περιοδικών για τους οποίους η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ) έχει συνδρομή για το τρέχον έτος, μετά από απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Στην παρένθεση δίπλα από κάθε τίτλο αναφέρεται το είδος της συνδρομής.

Η ένδειξη Full Text αναφέρεται σε τίτλους για τους οποίους η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή για (ή/και για) ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων τους.

Η ένδειξη Table of Contents αναφέρεται σε τίτλους για τους οποίους διατίθεται ηλεκτρονική πρόσβαση μόνο στον κατάλογο περιεχομένων των τευχών τους και στην περίληψη των άρθρων κάθε τεύχους, επειδή η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή μόνο στην έντυπη έκδοση τους.

Η ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά του παρακάτω καταλόγου, γίνεται με επιλογή του τίτλου κάθε περιοδικού. Ο έλεγχος πρόσβασης εξασφαλίζεται με αναγνώριση IP διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες. Η πρόσβαση είναι εφικτή από τους χώρους της Βιβλιοθήκης και γενικότερα από όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ.

 1. GERONTECHNOLOGY (Έντυπη+Ηλεκτρονική έκδοση) Full Text
 2. HUMAN FACTORS (Ηλεκτρονική έκδοση μόνο) Full Text
 3. IEEE SPECTRUM (Έντυπη+Ηλεκτρονική έκδοση) Full Text
 4. INTERNATIONAL JOURNAL OF COOPERATIVE INFORMATION SYSTEMS (Ηλεκτρονική έκδοση μόνο) Full Text
 5. INTERNATIONAL JOURNAL ON SEMANTIC WEB AND INFORMATION SYSTEMS (Ηλεκτρονική έκδοση μόνο) Full Text
 6. JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION (Ηλεκτρονική έκδοση μόνο) Full Text
 7. NEURAL COMPUTATION (Ηλεκτρονική έκδοση μόνο) Full Text
 8. OPERATIONS RESEARCH (Ηλεκτρονική έκδοση μόνο) Full Text
 9. PARALLEL PROCESSING LETTERS (Ηλεκτρονική έκδοση μόνο) Full Text
 10. PROCEEDINGS OF THE IEEE (Ηλεκτρονική έκδοση μόνο) Full Text
 11. SCIENTIFIC AMERICAN (Έντυπη έκδοση μόνο) Table of Contents