Ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης

Με τον όρο «Κατάλογος της Βιβλιοθήκης» εννοούμε τη βιβλιογραφική βάση δεδομένων η οποία περιέχει τις εγγραφές που αφορούν σε ολόκληρο το υλικό της Βιβλιοθήκης. Ο Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι ενσωματωμένος και ως εκ τούτου προσπελάσιμος μέσα από το υποσύστημα OPAC (Online Public Access Catalog) του αυτοματοποιημένου συστήματος βιβλιοθήκης «ALEPH», το οποίο διαχειρίζεται και όλες τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης. Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων του συστήματος «ALEPH» περιλαμβάνει τις εγγραφές που αφορούν στο υλικό της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Πληροφορικής, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο υλικό της Βιβλιοθήκης των υπολοίπων Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας & ΄Ερευνας.

  • Πρόσβαση στο νέο Κατάλογο της Βιβλιοθήκης μέσω του συστήματος ALEPH
  • Πρόσβαση στους Καταλόγους όλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΖΕΦΥΡΟΣ
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα