Υπηρεσίες

Δανεισμός

Δικαίωμα χρήσης του υλικού και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έχουν όλα τα ενεργά μέλη του Ινστιτούτου Πληροφορικής και όλων των υπολοίπων Ινστιτούτων του ΙΤΕ, καθώς και οι εργαζόμενοι στον οργανισμό ENISA. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών ποικίλλουν για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών και καθορίζονται στον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες ενημερώνονται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν εκπνεύσει η χρονική περίοδος δανεισμού και το υλικό δεν έχει επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν την ανανέωση του δανεισμού υλικού, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά. Τα περιοδικά και τα πληροφοριακά βιβλία δε δανείζονται.

Διαδανεισμός

Η Βιβλιοθήκη του ΙΠ-ΙΤΕ, μέσω της συμμετοχής της στο Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ), και της στενής συνεργασίας της με τις Βιβλιοθήκες των λοιπών Ινστιτούτων του ΙΤΕ, με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και με άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχει υπηρεσίες διαδανεισμού στους χρήστες της για την απόκτηση υλικού που δεν είναι διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη.

Οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού συμπληρώνοντας ειδική φόρμα για κάθε αίτημα. Οι χρήστες θα πρέπει πριν κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Διαδανεισμού να έχουν βεβαιωθεί ότι το υλικό που ζητούν δεν είναι διαθέσιμο στη Βιβλιοθήκη του ΙΠ-ΙΤΕ.

Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

Ο ιστοχώρος της Βιβλιοθήκης του ΙΠ-ΙΤΕ παρέχει πληροφορίες για τις συλλογές, τις υπηρεσίες και το προσωπικό της καθώς επίσης και συνδέσεις στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης (ALEPH WEBOPAC), σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, σε ηλεκτρονικά περιοδικά και σε άλλες πηγές πληροφόρησης σχετικές με την έρευνα που πραγματοποιείται ΙΠ-ΙΤΕ. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης και γενικά όλες οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μπορούν να προσεγγιστούν, μέσω διαδικτύου, από το χώρο της Βιβλιοθήκης και γενικότερα από όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα