Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει τίτλους επιστημονικών περιοδικών, σε θεματικές περιοχές που ενδιαφέρουν τις ερευνηνικές ομάδες του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Η πρόσβαση στους τίτλους αυτούς είτε προέρχεται από τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ (HEAL-Link) είτε παρέχεται δωρεάν από τον εκδότη.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
ACM Sigplan Notices ACM  
ACM Transactions on Computational Logic ACM  
ACM Transactions on Computer Systems - TOCS ACM  
ACM Transactions on Database Systems - TODS ACM  
ACM Transactions on Embedded Computing Systems ACM  
ACM Transactions on Graphics - TOG ACM  
ACM Transactions on Information and Systems Security ACM  
ACM Transactions on Information Systems ACM  
ACM Transactions on Internet Technology ACM  
ACM Transactions on Mathematical Software ACM  
ACM Transactions on Programming Languages and Systems ACM  
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology ACM  
ADA LETTERS (ACM) ACM  
Annals of Operations Research Springer  
Ariadne UKOLN (Universitiy of Bath)  
Artificial Intelligence Elsevier  
Artificial Intelligence in Medicine Elsevier  
C
Cognitive Systems Research Elsevier  
Communications of the ACM ACM  
Computational Intelligence Wiley InterScience  
Computer Architecture News (ACM) ACM  
Computer Communication Review (ACM) - SIGCOMM ACM  
Computer Graphics (ACM) - SIGGRAPH ACM  
Computer Graphics World PennWell  
Computer Languages Elsevier  
Computer Languages, Systems & Structures Elsevier  
Computer Methods and Programs in Biomedicine Elsevier  
Computer Science and Telecommunications Georgian Internet Academy  
Computer Vision and Image Understanding Elsevier  
Computers and Society (ACM) - SIGCAS ACM  
Computers and Biomedical Research Elsevier  
Computers & Operations Research Elsevier  
Computing Surveys (ACM) ACM  
D
D-Lib Magazine CNRI  
Data Mining and Knowledge Discover Springer  
Data Science Journal CODATA  
Digital Medievalist University of Lethbridge, University's Curriculum Redevelopment Centre  
Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science Maison de l'Informatique et des Mathematiques Discretes  
Distributed and Parallel Databases Springer  
Distributed Computing Springer  
Dr Dobb's Journal -  
I
ICAIL: International Conference on Artificial Intelligence and Law ACM  
ICCAD: International Conference on Computer Aided Design ACM  
ICIS: International Conference on Information Systems ACM  
ICSE: International Conference on Software Engineering ACM  
IEEE Annals of the History of Computing IEEE  
IEEE Communications Letters IEEE  
IEEE Communications Magazine IEEE  
IEEE Computer Architecture Letters IEEE  
IEEE Computer Graphics and Applications IEEE  
IEEE Control Systems Magazine IEEE  
IEEE Design and Test of Computers IEEE  
IEEE Electron Device Letters IEEE  
IEEE Engineering in Medicine and Biology IEEE  
IEEE Engineering Management Review IEEE  
IEEE Instrumentation & Measurement Magazine IEEE  
IEEE Intelligent Systems IEEE  
IEEE Internet Computing IEEE  
IEEE Journal of Solid State Circuits IEEE  
IEEE Journal on Selected Areas in Communications IEEE  
IEEE Micro IEEE  
IEEE Multimedia Magazine IEEE  
IEEE Network IEEE  
IEEE Pervasive Computing IEEE  
IEEE Power and Energy Magazine IEEE  
IEEE Security and Privacy Magazine IEEE  
IEEE Sensors Journal IEEE  
IEEE Signal Processing Letters IEEE  
IEEE Signal Processing Magazine IEEE  
IEEE Software IEEE  
IEEE Technology and Society Magazine IEEE  
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems IEEE  
IEEE Transactions on Biomedical Engineering IEEE  
IEEE Transactions on Circuits and Systems - Part I IEEE  
IEEE Transactions on Circuits and Systems - Part II IEEE  
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology IEEE  
IEEE Transactions on Communications IEEE  
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits & Systems IEEE  
IEEE Transactions on Computers IEEE  
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing IEEE  
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility IEEE  
IEEE Transactions on Engineering Management IEEE  
IEEE Transactions on Image Processing IEEE  
IEEE Transactions on Information Theory IEEE  
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement IEEE  
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering IEEE  
IEEE Transactions on Medical Imaging IEEE  
IEEE Transactions on Mobile Computing IEEE  
EEE Transactions on Multimedia IEEE  
IEEE Transactions on Neural Networks IEEE  
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems IEEE  
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence IEEE  
IEEE Transactions on Power Electronics IEEE  
IEEE Transactions on Robotics IEEE  
IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing IEEE  
IEEE Transactions on Signal Processing IEEE  
IEEE Transactions on Software Engineering IEEE  
IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics - Part A IEEE  
IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics - Part B IEEE  
IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics - Part C IEEE  
IEEE Transactions on Vehicular Technology IEEE  
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems IEEE  
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics IEEE  
IEEE Transactions on Wireless Communications IEEE  
IEEE Wireless Communication Magazine IEEE  
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics IEEE  
IEEE/ACM Transactions on Networking IEEE  
IFLA Journal Sage  
Image and Vision Computing Elsevier  
Information and Computation Elsevier  
Information Economics and Policy Elsevier  
Information Processing & Management Elsevier  
Information Processing Letters Elsevier  
Information Systems Elsevier  
Information Systems Management Taylor & Francis  
Information Technology Journal Asian Network for Scientific Information  
InterJournal New England Complex Systems Institute  
International Journal of Computer Vision Springer  
International Journal of Education and Development using Information and Communications Technology University of the West Indies, Distance Education Centre  
International Journal of Human Computer Interaction Taylor & Francis  
International Journal of Human Computer Studies Elsevier  
Intelligence - New Vision of Ai in Practice ACM  
International Journal of Intelligent Systems Wiley InterScience  
International Journal of Operations & Production Management MCB  
International Journal of Parallel Programming Springer  
International Journal of Productions Research Taylor & Francis  
International Journal of Rehabilitation Research Wolters Kluwer  
International Journal of Robotics Research Sage  
International Journal on Digital Libraries Springer  
ISCA: International Conference on Computer Architecture ACM  
IT PROFESSIONAL IEEE  
IUI: Interantional Conference on Intelligent User Interfaces ACM  
J
Journal of Artificial Intelligence Research AI Access Foundation  
Journal of Biomedical Informatics Elsevier (ScienceDirect)  
Journal of Community Informatics Journal of Community Informatics  
Journal of Computer Chemistry, Japan Society of Computer Chemistry, Japan  
Journal of Computer Science Science Publications  
Journal of Computer-Mediated Communication Hebrew University of Jerusalem, School of Business Administration  
Journal of Design Communication Design Communication Association  
Journal of Digital Information CNRI  
Journal of Field Robotics Wiley InterScience  
Journal of Instruction-Level Parallelism International Symposium on Microarchitecture  
Journal of Intelligent Information Systems Springer  
Journal of Logic and Computation Oxford University Press  
Journal of Machine Learning Research MIT Press, Association for Computing Machinery, ACM  
Journal of Mathematical Imaging and Vision Springer  
Journal of Object Technology Chair of Software Engineering  
Journal of Operations Management Elsevier (ScienceDirect)  
Journal of Parallel and Distributed Computing Elsevier  
Journal of Research and Practice in Information Technology Australian Computer Society  
Journal of the ACM ACM  
Journal of Visual Communication and Image Representation Elsevier  
Journal of Visual Languages and Computing Elsevier  
Journal on Data Semantics (Lecture Notes in Computer Science) Springer  
K
Knowledge Engineering Review, The Cambridge University Press  
Knowledge-Based Systems Elsevier  
L
Linux Journal ACM  
LMS Journal of Computation and Mathematics Cambridge University Press  
Logical Methods in Computer Science (LMCS) Department of Theoretical Computer Science, Technical University of Braunschweig, Germany  
;Login USENIX  
M
Machine Learning Springer  
Medical and Biological Engineering and Computing Springer  
Mobile Computing and Communications Review - SIGMOBILE ACM  
Multimedia Systems Springer  
N
Network Security Elsevier  
Neural Computing and Applications Springer  
Neural Networks Elsevier  
New Review of Hypermedia and Multimedia Taylor & Francis  
O
Operating Systems Review - SIGOPS ACM  
Operations Research Informs  
P
Parallel Computing Elsevier  
Parallel Processing Letters World Scientific  
Pattern Recognition Elsevier  
Probability in the Engineering and Informational Sciences Cambridge University Press  
Q
Queueing Systems Springer  
R
Random Structures and Algorithms Wiley InterScience  
Real Time Imaging Springer  
Reliable Computing Kluwer  
Robotics and Autonomous Systems Elsevier  
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing Elsevier  
S
Sigact News ACM  
Sigchi Bulletin - Computer and Human Interaction ACM  
Sigcse Bulletin - Computer Science Education ACM  
Sigda Newsletter - Design Automation ACM  
Siggroup Bulletin ACM  
SIGIR Forum ACM  
SIGMETRICS - Performance Evaluation Review ACM  
SIGMICRO Newsletter - Microprogramming ACM  
SIGMOD Record ACM  
Signal Processing Elsevier  
SIGSAM Bulletin ACM  
Software Engineering Notes - SIGSOFT ACM  
Software Practice and Experience Wiley InterScience  
Stochastic Processes and their Applications Elsevier  
T
Theory of Computing Systems Springer  
Theoretical Computer Science Elsevier  
Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence The Japanese Society for Artificial Intelligence  
Transactions of Visualization Society of Japan Visualization Society of Japan  
Trends in Cognitive Sciences Elsevier  
U
Universal Access in the Information Society Springer  
User Modeling and User-Adapted Interaction Springer  
V
Vision Research Elsevier  
Visual Computer Springer  
VLDB Journal ACM  
W
Wireless Communications and Mobile Computing Wiley InterScience  
Wireless Networks Springer  
World Wide Web Springer  
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα