Προσωπικό Βιβλιοθήκης

 • Βούρου Στέλλα - Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης
  Tηλέφωνο: +30 2810 391764
  Τηλεομοιοτυπία: +30 2810 391808
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vourou@ics.forth.gr

 • Θεοφάνους Μαρία
  Tηλέφωνα: +30 2810 391760
  Τηλεομοιοτυπία: +30 2810 391808
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: theofano@ics.forth.gr

 • Καναβάκη Μαρία
  Tηλέφωνα: +30 2810 391764
  Τηλεομοιοτυπία: +30 2810 391808
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kanavaki@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα