Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης (Ε.Β.) ορίζεται από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ) και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε εργαστήριο του ΙΠ-ΙΤΕ. Ο Πρόεδρος της Ε.Β. εκλέγεται από τα μέλη της. Στις συνεδριάσεις της Ε.Β. συμμετέχει και η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης. Η Ε.Β. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠ-ΙΤΕ, σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Πρόεδρος

  • Πάνος Τραχανιάς (trahania@ics.forth.gr)
  • Eκπρόσωπος:

    • Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής
    • Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Υγείας
    • Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου - Μηχανής

Μέλη Επιτροπής

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα