Θέσεις Εργασίας

[ICS-960] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Μηχανικός Λογισμικού / Προγραμματιστής
Στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο ενδιαφέρεται για την απασχόληση Προγραμματιστή με σύμβαση ανάθεσης έργου στο Ηράκλειο.

Αντικείμενο Εργασίας:

Ανάπτυξη λογισμικού και υλοποίηση νέων εφαρμογών

Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής.
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη & παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης
  • Ομαδικό πνεύμα.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά Προσόντα:

  • Προϋπηρεσία στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής.
  • Καλή γνώση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών: ASP.NET, JavaScript, PHP, Powerbuilder
  • Καλή γνώση βάσεων δεδομένων MS SQL και Oracle
  • Web Services Development
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση apost@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα