Θέσεις Εργασίας

[ICS-1018] Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στην Υπολογιστική Όραση

Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ)
Ίδρυμα Τεχνολογίας - Έρευνας (ΙΤΕ)
Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

Ημερομηνία ανακοίνωσης : 25 Νοεμβρίου 2013

Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, υπολογιστική όραση (κωδικός:ICS-1018)

Έναρξη: Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης

Διάρκεια: 1 έως 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης

Μισθός: Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και σε αναλογία με τα προσόντα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: *** 20 Ιανουαρίου 2014 ***

Περιγραφή:

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΠ-ΙΤΕ, http://www.ics.forth.gr) στο Ηράκλειο Κρήτης προτίθεται να καλύψει μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στον τομέα της υπολογιστικής όρασης και ειδικότερα στα παρακάτω θέματα:

 • Παρακολούθηση ανθρώπινου χεριού (handtracking)
 • Αναγνώριση χειρονομιών/στάσεων του ανθρώπινου χεριού (Hand posture/gesture recognition)
 • Ερμηνεία δραστηριοτήτων χειρισμού αντικειμένων με βάση οπτικά δεδομένα (Visual interpretation of object grasping and manipulation activities)
 • Οπτική παρακολούθηση ανθρώπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Αναγνώριση της στάσης και των δραστηριοτήτων του ανθρώπινου σώματος (Human posture and activity recognition)

Η θέση θα υποστηριχθεί οικονομικά από τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα του ΙΠ-ΙΤΕ καθώς και από συμβόλαια με σημαντικούς βιομηχανικούς εταίρους.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα υπολογιστικής όρασης ή ρομποτικής, κατά προτίμηση σε αυτά που αναφέρονται παραπάνω
 • Ισχυρό υπολογιστικό υπόβαθρο (C/C++ και MATLAB)
 • Ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο
 • ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας
 • Επιθυμία και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ερευνητικής ομάδας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε παράλληλο προγραμματισμό με έμφαση σε προγραμματισμό GPU, CUDA, OpenCL
 • Εμπειρία με την υπολογιστική γραφική και μοντελοποίηση με βάση τη φυσική

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης (να αναφερθεί ο κωδικός [ICS-1018] της θέσης):

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομηέκθεσηπροσόντωνκαιενδιαφερόντων
 • Στοιχεία επικοινωνίας τριών αξιολογητών

Σύνδεσμοι:

Για περισσότερες πληροφορίες ή για υποβολή αιτήσεων, επικοινωνήστε με:

Αναπλ. Καθ. Αντώνης Αργυρός
Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ
e-mail: argyros@ics.forth.gr
URL: http://users.ics.forth.gr/~argyros

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα