Θέσεις Εργασίας

[ICS-1043] Μηχανικός Λογισμικού / Τεχνικός Υποστήριξης

Στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου Μηχανικών Λογισμικού / Τεχνικών Υποστήριξης στις πόλεις Αθήνα και Πάτρα.

Αντικείμενο Εργασίας:

 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας.
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on-the-job).
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξηςσε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης.
 • Συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης δεδομένων και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
 • Συμμετοχή στον εξωτερικό έλεγχο λογισμικού.
 • Σύνταξηεγχειριδίων χρήσης εφαρμογών λογισμικού.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Άριστη γνώση των Λειτουργικών Συστημάτων: Windows ΧΡ, Windows 7 , Windows 8 και Microsoft servers.
 • Άριστη γνώση της Τεχνολογίας των περιφερειακών συστημάτων και της δομής του Η/Υ καθώς και βασικές γνώσεις της τεχνολογία των εξαρτημάτων τους. 
 • Πολύ καλή γνώση δύο τουλάχιστον εκ των ακόλουθων Βάσεων Δεδομένων: Oracle, MS Access, MS SQL, My SQL, PostgreSQL.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη & παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού
 • Ικανότητα στην οργάνωση και την επικοινωνία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, και επίτευξης στόχων και προθεσμιών.
 • Ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Σχετικήπροϋπηρεσία στο χώρο της ιατρικής πληροφορικής αναφορικά με την τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου.
 • Καλή γνώση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών: Powerbuilder, ASP.NET, JavaScript, PHP, C++, VisualBasic, κλπ.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη αναφορών (π.χ. Crystal).
 • Γνώση των ιατρικών προτύπων/ μοντέλων διαλειτουργικότητας HL7 και IHE.
 • Άδεια οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνσηapost@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα