Θέσεις Εργασίας

[ICS-1010] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής αυτού απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Επιστήμονα για Interactive Applications Graphic Designer

Αντικείμενο Εργασιών

Σχεδιασμός 2D / 3D graphics και animations για διαδραστικές εφαρμογές και παιχνίδια.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής
  ή
  Πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής της ίδιας ειδικότητας
  ή
  Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) γραφιστικής ή απολυτήριος τίτλος τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας γραφιστικής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της ίδιας ειδικότητας.
 • Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 2 έτη) στη χρήση λογισμικού σχεδίασης όπως Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, και 3D Studio Max για την παραγωγή γραφικών δύο και τριών διαστάσεων και video animation.

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

 • Ικανότητα δημιουργίας πρωτότυπων σκίτσων και σχεδίων.
 • Σχεδιασμός γραφικών concepts.
 • Σχεδιασμός διεπαφών (user interfaces).
 • Γνώση του Adobe Flash.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 6 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ύψος αμοιβής: αναλόγως προσόντων.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 30/11/2013. Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δείγματα προηγούμενης επαγγελματικής δουλειάς. Επιπλέον, οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβάλει θετικά στην αξιολόγησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην ταχ. διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
υπόψη: Δημήτρη Γραμμένου

ή μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση: gramenos@ics.forth.gr

Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Δημήτριο Γραμμένο (gramenos@ics.forth.gr).

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα