Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Φρούριο ΚΟΥΛΕ

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: δημιουργία και εγκατάσταση λογισμικού διαδραστικών προγραμμάτων για το φρούριο Κούλε

Φορέας Χρηματοδότησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Διάρκεια: 19/11/2016-30/06/2016

Ημ/νία Λήξης: 30/06/2016

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 20.000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 20.000

Web Site: http://koules.efah.gr

Στόχος έργου: Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία & εγκατάσταση λογισμικού διαδραστικών προγραμμάτων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ (ΚΟΥΛΕ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Συγκεκριμένα απαιτείται η δημιουργία & εγκατάσταση λογισμικού σε δύο σταθμούς πληροφόρησης-infokiosks, που αφορούν στην ενότητα των Διαδραστικών. Το λογισμικό θα αφορά στην προβολή και παρουσίαση μέσω εκσυγχρονισμένων διαδραστικών προγραμμάτων του μνημείου προς τους επισκέπτες, ταυτόχρονα όμως θα αποτελεί και εφαλτήριο για την παρουσίαση του πλούσιου μνημειακού πλούτου που αφορά στην ενότητα των βυζαντινών & ενετικών μνημείων της πόλης/περιφέρειας. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τη χρήση πολυμορφικού υλικού (π.χ. εικόνα, βίντεο, σχέδια, ψηφιακά πανοράματα, κλπ), πέραν της καθαυτής γραπτής πληροφορίας. Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον μία γλώσσα (αγγλική) πλέον της ελληνικής και να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω smartphone, personal tablet κλπ μέσω του wi-fi δικτύου.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: bekiari [at] ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα