Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

VRE4EIC

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: A Europe-wide Interoperable Virtual Research Environment to Empower Multidisciplinary Research Communities and Accelerate Innovation and Collaboration

Φορέας Χρηματοδότησης: EUROPEAN COMMISSION

Είδος έργου: H2020-EINFRA-2014-2015/H2020-EINFRA-2015-1

Συντονιστής/Ανάδοχος: GEIE ERCIM (ERCIM)

Εταίροι: 1) STICHTING CENTRUM VOOR WISKUNDE EN INFORMATICA (CWI), 2) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), 3) FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (FORTH), 4) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (TU Delft),5) VERENIGING EUROCRIS (EUROCRIS), 6) ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (ISTITUTO NAZIONALEDI GEOFISICA E VULCANOLOGIA), 7) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM)

Διάρκεια: 1/10/2015 - 30/9/2018

Ημ/νία Λήξης: 30/9/2018

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 4.370.000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 374.500

Στόχος έργου: Το έργο VRE4EIC θα δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό διαλειτουργικό Εικονικό Ερευνητικό Εργαστήριο (ΕΕΕ), με σκοπό την ενδυνάμωση διεπιστημονικών ερευνητικών κοινοτήτων και την επιτάχυνση της καινοτομίας και της συνεργατικότητας. Θα συνεισφέρει στην προσπάθεια αντιμετώπισης κομβικών προκλήσεων σε επίπεδο δεδομένων και λογισμικού, υποστηρίζοντας τις αντίστοιχες επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων: 1) την κατανόηση πολύπλοκων απαιτήσεων χρηστών διαφορετικών πεδίων, εμπλέκοντας κοινότητες χρηστών, 2) τη βελτίωση της ποιότητας της εμπειρίας χρήσης ΕΕΕ, παρέχοντας ασφαλή περιβάλλοντα επικεντρωμένα στο χρήστη και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητάς του κατά την πρόσβαση σε δεδομένα, τη σύνθεση ροών εργασίας και τον εντοπισμό δεδομένων δημοσιεύσεων, 3) την αύξηση της χρήσης ΕΕΕ σε διεπιστημονικά ερευνητικά πεδία, μέσω της γενίκευσης και επαναχρησιμοποίησης δομικών στοιχείων και ροών εργασίας από υπάρχουσες προσπάθειες υλοποίησης ΕΕΕ, 4) τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας για τον εντοπισμό ετερογενών δεδομένων, μέσω της αποτύπωσης λεπτομερών μεταδεδομένων σε όλα τα επίπεδα ενός ΕΕΕ, 5) την προώθηση της αξιοποίησης λύσεων ΕΕΕ σε ποικίλες ερευνητικές και εμπορικές κοινότητες. Το έργο θα δημιουργήσει καινοτομία με διάφορους τρόπους:

 • με την υποστήριξη άριστης έρευνας μέσω βελτιστοποιημένων ΕΕΕ και με τη διαλειτουργία ετερογενών ΕΕΕ, οδηγώντας σε νέα διεπιστημονική έρευνα,
 • με την αύξηση της αποδοχής του χρήστη, μέσω προώθησης της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στην αρχιτεκτονική των ΕΕΕ,
 • με μια νέα προσέγγιση αρχιτεκτονικής πρωτότυπων ΕΕΕ και των μεταδεδομένων αυτών, προς χρήση από μελλοντικά διεπιστημονικά ΕΕΕ,
 • με μια σημασιολογική οπτική των δεδομένων των ΕΕΕ, επιτρέποντας διασύνδεση σε ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα και επιτρέποντας αναζήτηση σε ετερογενείς πηγές,
 • με υποστήριξη διαλειτουργικών και πρότυπων υπηρεσιών λογισμικού, με στόχο τη χρήση τους και από υπάρχοντα ΕΕΕ,
 • με λύσεις σε κοινωνικές προκ λήσεις, που θα αποτυπωθούν σε σχετιζόμενα ερευνητικά πεδία (περιβαλλοντική μόλυνση, κλιματική αλλαγή, σεισμοί) μέσω 25 πραγματικών παραδειγμάτων,
 • με την αύξηση της υιοθέτησης ΕΕΕ σε περαιτέρω ερευνητικά πεδία και κοινότητες μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και περιβαλλόντων εκμάθησης, βοηθώντας τους ερευνητές στην πλήρη αξιοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων και την αύξηση της συνεργατικότητας.

 • Το VRE4EIC καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, και θα επηρεάσει 70.000 ερευνητές σε όλη την Ευρώπη.

  Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

  Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα