Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

CloudSocket

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Business and IT-Cloud Alignment using a Smart Socket (CloudSocket)

Φορέας Χρηματοδότησης: EU H2020-ICT-2014-1

Συντονιστής/Ανάδοχος: BOC ASSET MANAGEMENT GMBH

Εταίροι: 
• Atos Spain SA
• YMENS TEAMNET SRL
• FHOSTER SRL
• Baden Württemberg: Connected GmbH
• Mathema srl
• Universität Ulm
• Foundation for Research and Technology Hellas - Institute of Computer Science
• University of Applied Sciences Northwestern

Διάρκεια: 01/01/2015 - 31/12/2017

Ημ/νία Λήξης: 31/12/2017

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.519.221

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 265.000

Web Site: https://www.cloudsocket.eu/

Στόχος έργου: Η εναρμόνιση μεταξύ των επιχειρήσεων και του τομέα της πληροφορικής είναι σημαντική πρόκληση, καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια δραματική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο στηριζόμαστε, εξαρτιόμαστε και αλληλοεπιδρούμε με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Παρά το γεγονός ότι σύντομα «ψηφιακοί γηγενείς» θα εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό, εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ του τομέα των επιχειρήσεων και του τομέα των ΤΠΕ όσον αφορά την επίγνωση, την κοινή αντίληψη και την πραγματογνωμοσύνη. Αυτό εμποδίζει την απογείωση τεχνολογιών όπως το Cloud Computing. Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ανταγωνισμό μεταξύ των παραγόντων της παγκόσμιας αγοράς, οι οποίοι επιτυγχάνουν γρηγορότερα τις αλλαγές των επιχειρήσεων στο Cloud ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ και να μειώσουν το κόστος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, που έχουν αρχίσει να ενστερνίζονται την εικονικοποίηση ή προσφορές IaaS. Ωστόσο, η έκρηξη και η δυναμική αγορά των συστατικών που είναι διαθέσιμα σε απαιτήσεις επίπεδου PaaS ή SaaS για τεχνογνωσία και το χρόνο συνήθως δεν είναι διαθέσιμα σε ΜΜΕ. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι χρήσιμες κατά τον καθορισμό, σε ανθρωπίνως κατανοητό τρόπο, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της μορφής "ακολουθίες χειροκίνητων, ημι-αυτόματων ή αυτοματοποιημένων εργασιών, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της εταιρείας". Προηγούμενη εργασία σε plugIT αντιστοιχισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες σχετικά με στατικές ΤΠΕ διαμορφώσεις είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, υποθέτοντας ότι ο ΤΠΕ εξακολουθεί να είναι ρυθμισμένος κυρίως σε επίπεδο πλατφόρμας ή συστατικού. Το CloudSocket οραματίζεται την ιδέα της «Επιχειρηματικής Διαδικασίας σαν Υπηρεσία», όπου επιχειρηματικές διαδικασίες συγκεκριμένων τομέων, όπως η καταχώριση των εργαζομένων σε κοινωνική ασφάλιση, οι φορολογικές αναφορές, ή ο νομικός έλεγχος υποστηρίζονται από ροές εργασιών που ταιριάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υποστήριξη των ΤΠΕ για την επιλεγμένη διαδικασία. Η υποστήριξη των ΤΠΕ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω διαθέσιμων πλατφόρμων ή συστατικών λογισμικού από τις PaaS ή τις SaaS πλατφόρμες. Το CloudSocket εισάγει την έννοια BPaaS που πληροί τις ανάγκες επιχειρηματικής διαδικασίας, χάρη στις έξυπνες τεχνικές ευθυγράμμισης. Πακετοποιεί την BPaaS σαν "εκτεταμένα Cloudlets", που αναπτύσσονται αυτόνομα και περιλαμβάνουν κανόνες προσαρμογής για την κατάλληλη αντίδραση σε ένα περιβάλλον πολλαπλών cloud, διατηρώντας SLAs και χρέωση βασισμένη στην διαδικασία . Ως εκ τούτου, το όραμα είναι να "συμπεριληφθεί η επιχείρηση" στο "σύννεφο(cloud)".

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Dimitris Plexousakis, dpATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα