Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ITN-DCH

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Initial Training Networks for Digital Cultural Heritage: Projecting our Past to the Future

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission FP7-ITN, Research Executive Agency

Είδος έργου:  Initial Training Network (ITN)

Συντονιστής/Ανάδοχος: Cyprus University of Technology

Εταίροι: 
• Universite de Geneve
• National Technical University of Athens
• University of Stuttgart
• Foundation for Research and Technology Hellas
• Fraunhofer
• Katholieke Universiteit Leuven
• Fondazione Bruno Kessler
• Centre National de la Researche Scientifique
• Universidad de Murcia
• Univerzav Ljubljani
• ArcTron 3D
• 7Reasons Medien Gmbh
• University of Warwick

Διάρκεια: 1/10/2013 - 30/09/2017

Ημ/νία Λήξης: 30/09/2017

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.719.140

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 308.708

Web Site: http://www.itn-dch.org/

Στόχος έργου: Το έργο στοχεύει στην μελέτη, ανάλυση, σχεδίαση και τεκμηρίωση ενός καινοτόμου διεπιστημονικού και διατομεακού εκπαιδευτικού πλαισίου το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη τον κύκλο εργασίας μιας αποδοτικής διατήρησης, καταγραφής, παρουσίασης και προστασίας της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ΙΤΝ-DCH στοχεύει να αναδείξει καινοτομίες που περιλαμβάνουν απτά (βιβλία, εφημερίδες, εικόνες, πίνακες, χειρόγραφα κείμενα, στολές, χάρτες, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία) ή άυλα (μουσική, τέχνες θεάματος, θεατρικές παραστάσεις) αντικείμενα καθώς και τις συσχετίσεις μεταξύ τους. Το έργο αυτό στοχεύει επίσης να αναδείξει την προστιθέμενη αξία αυτών των αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομίας με την επαναχρησιμοποίησή τους σε πραγματικά περιβάλλοντα εφαρμογής (προστασία πολιτισμικών αντικειμένων, εκπαίδευση, τουριστική βιομηχανία, διαφήμιση, μόδα, κινηματογράφος, μουσική, εκδόσεις, βιντεοπαιχνίδια, τηλεόραση) μέσω έρευνας σε : i) νέες προσωποποιημένες σύνθετες και διαδραστικές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το χώρο του augmented reality, ii) νέες προτάσεις για απόκτηση δεδομένων (data acquisition), iii) νέα μορφές παρουσίασης άυλων ή απτών αντικειμένων (3D/4D) και iv) διαλειτουγικών φορμών μεταδεδομένων που επιτρέπουν τον εύκολο διαμοιρασμό και την αποθήκευσή τους.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα