Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Τίτλος Έργου: ΚΥΚΛΑΔΕΣ: Ανοιχτό περιβάλλον εικονικών συλλογών ηλεκτρονικών αρχείων με υποστήριξη συλλογικών διεργασιών

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: ERCIM (Eropean Research Consortium for Informatics & Mathematics), Costantino Thanos

Διάρκεια: 01/02/2001 - 01/08/2003

Ημ/νία Λήξης: 1/8/2003

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2151523

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 239478

Web Site: http://www.ercim.org/cyclades

Στόχος έργου: 

Το έργο ΚΥΚΛΑΔΕΣ είναι μέρος συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Η.Π.Α. που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανοιχτού συνεργασιακού περιβάλλοντος διαχείρησης συλλογών ηλεκτρονικών αρχείων προκειμένου να υποστηριχθούν επιστημονικές δικτυακές κοινότητες. Από τη σκοπιά της αρχιτεκτονικής, το περιβάλλον αυτό περιλλαμβάνει δύο επικοινωνούντα μέρη: τις συλλογές αρχείων και τις υπηρεσίες. Οι συλλογές περιλαμβάνουν ετερογενή και διεπιστημονικά ηλεκτρονικά αρχεία και έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την διαλειτουργικότητα. Το μέρος των υπηρεσιών αποτελλείται από έναν αριθμό από ανεξάρτητες υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την υποστήριξη μεμονωμένων χρηστών αλλά και επιστημονικών δικτυακών κοινοτήτων στην επιστημονική τους εργασία.

Το έργο ΚΥΚΛΑΔΕΣ επικεντρώνεται στο μέρος των υπηρεσιών, ενώ οι συνεργαζόμενοι φορείς από τις Η.Π.Α είναι υπεύθυνοι για το μέρος των συλλογών αρχείων. Από τεχνικής σκοπιάς, το έργο ΚΥΚΛΑΔΕΣ βασίζεται στην λεγόμενη Πρωτοβουλία Ανοιχτών Αρχείων (Open Archives Initiative) η οποία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό συλλογών ηλεκτρονικών αρχείων. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το περιβάλλον ΚΥΚΛΑΔΕΣ θα υποστηρίζουν ανάκτηση πληροφορίας, παροχή συστάσεων προς το χρήστη και συνεργασιακή διαχείρηση. Θα υποστηρίζεται επίσης η δυνατότητα προσαρμογής των παραπάνω υπηρεσιών στις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Dimitris Plexousakis, dpATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα