Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

SCHOLNET

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: SCHOLNET - Περιβάλλον ανάπτυξης και δοκιμής ψηφιακών βιβλιοθηκών για την υποστήριξη δικτύων επιστημονικών κοινοτήτων

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: ERCIM (Eropean Research Consortium for Informatics & Mathematics), Costantino Thanos & Donatella Castelli

Εταίροι: ERCIM, CNR-IEI Consiglio Nazionale delle Ricerche, Masaryk University Brbo - FIMU Faculty of Informatics, FORTH Foundation for Research & Technology, GMD -Forchungszentrum Informationstechnik GMBH, INRIA Institut National de Recherche en Infirmatique et en Automatisme, SICS Swedish Institute of Computer Science, LORASI.FR

Διάρκεια: 01/11/2000 - 01/05/2003

Ημ/νία Λήξης: 1/5/2003

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1898640

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 296395

Στόχος έργου: Το έργο Scholnet στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εξελιγμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για την υποστήριξη ακαδημαϊκών ομάδων (κοινοτήτων) μέσω του διαδικτύου. Εκτός από τις παραδοσιακές, μέχρι τώρα, υπηρεσίες θα υποστηρίζονται δεδομένα που δεν αποτελούνται μόνο από κείμενο, σχολιασμός κειμένων, ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικές γλώσσες, και personalized information dissemination. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στις διαδικτυακές ομάδες να μάθουν, να συνεισφέρουν και να χτίζουν από κοινού τις θεματικές τους ηλεκτρονικές συλλογές. Επεκτείνει το ETRDL, μία ηλεκτρονική ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη για grey literature implemented on an open architecture, με καινούριες υπηρεσίες. Αυτές θα αναπτυχθούν σαν ξεχωριστά κομμάτια βασισμένα σε υπάρχουσες τεχνολογίες και πακέτα λογισμικού. Τέλος θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένα πειράματα για να διασφαλισθεί η λειτουργικότητα του συστήματος και η απόδοσή του ως προς την πραγματοποίηση των απαιτήσεων των επιστημονικών ομάδων.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Panos Constantopoulos

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα