Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

CHIOS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: CHIOS - Τυποποίηση οντολογιών στην υπηρεσία δικτύων πολιτισμικής κληρονομιάς

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Μάρτιν Ντερ

Εταίροι: Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH), Germanisches Nationalmuseum Nuremberg, Museum Documentation Association (MDA), National Museum of Denmark, Research Library Group (USA), Paveprime Ltd (UK)

Διάρκεια: 01/06/2001 - 30/11/2003

Ημ/νία Λήξης: 30/11/2003

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 220000

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 87738

Web Site: http://cidoc.ics.forth.gr/chios_iso.html

Στόχος έργου: "Το CRM είναι η πρώτη τυπική οντολογία που σκοπεύει στην ανταλλαγή και διαλειτουργικότητα της πληροφορίας που αφορά στην πολιτισμική κληρονομιά μεταξύ μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων. Αναπτύσσεται από την ομάδα εργασίας ICOM/CIDOC Documentation Standards, και βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης από το ISO σαν ένα πιθανό διεθνές πρότυπο (ISO 21127). Η αποδοχή από το ISO θα προσδώσει στο μοντέλο διεθνές κύρος και θα εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα στους χρήστες και τους υλοποιητές. Πριν την έναρξη του έργου, το CRM ήταν προδιατεθειμένο προς τις απαιτήσεις των συλλογών Καλών Τεχνών. Το υπάρχον δίκτυο αποσκοπεί στη διεύρυνση της εμβέλειας του μοντέλου για να καλύψει τις ανάγκες όλων των ειδών των μουσείων και επικοινωνιών τους με βιβλιοθήκες και αρχεία. Αυτό το δίκτυο από άμεσα ενδιαφερομένους θα στηρίζει ενεργά τη διαδικασία του ISO μέσω της έρευνας, της δημοσιοποίησης, της παραγωγής τεκμηρίων και της συμμετοχής τους στην ομάδα εργασίας του ISO. Οι συμμετέχοντες θα βασίσουν τη δουλειά τους και στο εύρος των επαγγελματικών τους διασυνδέσεων.

Ιστοσελίδα Έργου: http://cidoc.ics.forth.gr/chios_iso.html"

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα