Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Πάνος Κωνσταντόπουλος

Διάρκεια: 01/12/1999 - 31/05/2001

Ημ/νία Λήξης: 31/5/2001

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 47102

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 15667

Web Site: http://www.ics.forth.gr/CULTUREnet

Στόχος έργου: 

Σκοπός του Ανθρωπίνου Δικτύου Πολιτισμικής Πληροφορικής είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων, ερευνητικών ομάδων, πολιτιστικών φορέων και εταιριών, που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο πεδίο της πολιτισμικήςπληροφορικής.

Η λειτουργία του Ανθρωπίνου Δικτύου Πολιτισμικής Πληροφορικής προσφέρει ένα πλαίσιο για ενημέρωση, κατάρτιση, προβληματισμό και διαμόρφωση θέσεων και σχεδίων δράσης με την διενέργεια ημερίδων, σεμιναρίων και συναντήσεων και με την δημιουργία και συντήρηση τόπου στον Παγκόσμιο Ιστό, http://www.ics.forth.gr/CULTUREnet/, που αποθησαυρίζει υλικό από τις δραστηριότητες του Δικτύου και λειτουργεί ως οδηγός σε αυτές και σε άλλες συναφείς.

Οι εκδηλώσεις του Δικτύου είναι ανοικτές και το πληροφοριακό υλικό προσβάσιμο από κάθε φορέα ή πρόσωπο με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Δικτύου, έτσι ώστε η λειτουργία αυτού να ενεργήσει ως καταλύτης για τον σχηματισμό μιας ελληνικής επιστημονικής κοινότητας πολιτισμικής πληροφορικής. Με ιδρυτικά μέλη από 15 συνεργαζόμενους φορείς, το Δίκτυο είναι ανοικτό στη συμμετοχή νέων μελών.

Το Ανθρώπινο Δίκτυο Πολιτισμικής Πληροφορικής χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Σύνδεσμοι: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα