Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ΣΗΜΑΣΙΑ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: "ΣΗΜΑΣΙΑ Πολυγλωσσικό Σημασιολογικό Λεξικό για Ανάκτηση Κειμένων & Μηχανική Μετάφραση

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Αναστασία Αναλυτή

Διάρκεια: 01/01/2000 - 30/04/2001

Ημ/νία Λήξης: 30/4/2001

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 14674

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 14674

Στόχος έργου: Το έργο ΣΗΜΑΣΙΑ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πολυγλωσσικού σημασιολογικού λεξικού το οποίο θα συσχετίζει σημασιολογική με συντακτική πληροφορία. Το λεξικό αυτό θα επιτρέπει την ανάκτηση πολυγλωσσικών κειμένων σχετικών με το συνολικό νόημα φράσεων, και όχι μόνο απλών ή σύνθετων όρων. Επίσης θα επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων δομικής και λεκτικής αμφισημίας σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα, οδηγώντας στη βελτίωση της απόδοσης των τωρινών πολυγλωσσικών συστημάτων ανάκτησης κειμένων, όπως και συστημάτων μηχανικής μετάφρασης.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Anastasia Analyti, analytiATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα