Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Προσωπογραφία

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Προσωπογραφία του Νεωτέρου Ελληνισμού

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Συντονιστής/Ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αλέξης Πολίτης

Εταίροι: ΙΤΕ Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης/Τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας

Διάρκεια: 01/01/1999 - 31/12/2000

Ημ/νία Λήξης: 31/12/2000

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 88041

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 32282

Στόχος έργου: 

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να δημιουργηθεί μια πιλοτικού τύπου ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα επεκτείνεται διαρκώς, και θα αποτελέσει ένα ευρετήριο πληροφοριών για πρόσωπα (διανοούμενους, λογοτέχνες, πολιτικούς, καλλιτέχνες, στρατιωτικούς, κ.ά.). έλληνες και ξένους, που η δράση τους συνδέεται με την ελληνική ιστορία (με την ευρεία έννοια).

Ως πηγή θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον προσωπογραφικό υλικό -προϊόν εικοσαετούς έρευνας- που έχει συγκεντρώσει ο υπεύθυνος του προγράμματος Αλέξης Πολίτης, καθηγητής στο τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το υλικό αυτό αποτελείται απο μια ήδη επεξεργασμένη συλλογή εγγραφών -περασμένη σε χάρτινες καρτέλες-, και απο ένα συγκεντρωμένο, σώμα πηγών, από την επεξεργασία του οποίου θα προκύψει σημαντικός αριθμός νέων εγγραφών.

Οι έτοιμες εγγραφές ανέρχονται σε 10,000 περίπου και αφορούν 3,000 περίπου πρόσωπα που η δράση τους εντοπίζεται στον 19ο αιώνα. Τα δελτία αυτά απογράφουν είτε ειδικές μελέτες σε περιοδικά, εφημερίδες, σύμμεικτους τόμους κλπ., είτε μονογραφίες, είτε συγκεκριμένες αναφορές σε γενικά βιβλία.. Από την επεξεργασία και την εσωτερική αποδελτίωση του συγκεντρωμένου υλικού θα αντληθούν περί τις 2,000 με 5,000 ακόμα εγγραφές.
Η καταγραφή έχει εστιαστεί σε λιγότερο γνωστά πρόσωπα. Χρονικά η συλλογή των στοιχείων επιχειρεί να καλύψει την περίοδο από το 1453 ως τις μέρες μας, με την έμφαση να δίνεται στην υποπερίοδο 1750-1920.

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής έχει αναλάβει την ηλεκτρονική οργάνωση του υλικού και την σχεδίαση και ανάπτυξη της βάσης πληροφοριών, σε συνεργασία με την ομάδα Αυτοματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η κατασκευή της πληροφοριακής βάσης στηρίζεται στο Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (Semantic Index System-SIS), το οποίο έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ και στο σύστημα "Πτολεμαίος ΙΙ", που χρησιμοποιείται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Maria Theodoridou, mariaATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα