Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Πολιτισμικές Εφαρμογές Τηλεματικής

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Πληροφοριακή Λεωφόρος Διασύνδεσης Οργανισμών Κρήτης, Κύπρου και Χωρών Νοτιοανατολικής Μεσογείου : Πολιτισμικές Εφαρμογές Τηλεματικής

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης, INTERREG II

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Πάνος Κωνσταντόπουλος

Εταίροι: Υπουργείο Πολιτισμού

Διάρκεια: 01/01/1998 - 30/06/2001

Ημ/νία Λήξης: 30/6/2001

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 5365371

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 676200

Στόχος έργου: "Οι γενικοί στόχοι του έργου "Πληροφοριακη Λεωφόρος Διασύνδεσης Οργανισμών Κρήτης, Κύπρου και Χωρών Νοτιοανατολικης Μεσογείου" ήταν οι εξής : Δημιουργία "πληροφοριακής λεωφόρου" διασύνδεσης των υπηρεσιών του νησιού και ανάπτυξη πιλοτικών δικτύων στην αιχμή της τεχνολογίας (ΑΤΜ). Διασύνδεση της λεωφόρου αυτής με την Κύπρο, Αίγυπτο (Κάιρο, Ορος Σινά) και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ανάπτυξη σημαντικών εφαρμογών τηλεματικής με έμφαση στην υγεία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την τηλε-εργασία. H ανάπτυξη προωθημένων τηλεματικών εφαρμογών αποτελεί βασικό παράγοντα προόδου και ανάπτυξης της περιοχής. Αποτελεί δε προϋπόθεση της πορείας προς την κοινωνία των πληροφοριών, αφού μόνο έτσι θα προστεθεί χρήσιμο περιεχόμενο στη "πληροφοριακή λεωφόρο" και τα πλεονεκτήματα της κοινωνίας αυτής θα γίνουν ορατά στον απλό πολίτη. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της Κρήτης είναι τέτοιο που προσφέρεται για τις τηλεματικές εφαρμογές, τις οποίες η Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Κρήτης σκοπεύει να υποστηρίξει. Οι πλέον ώριμες για ανάπτυξη αυτή τη στιγμή και συγχρόνως πολύ σημαντικές είναι η τηλεϊατρική, οι πολιτισμικές εφαρμογές και η δημόσια διοίκηση. Οι Πολιτισμικές Εφαρμογές Τηλεματικής έχουν στόχο την χρήση υπηρεσιών πληροφορικής για την καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση πολιτισμικών αγαθών της Κρήτης πάνω από ένα υψηλής τεχνολογίας δίκτυο οπτικών ινών. Οι υπηρεσίες αυτές αφ' ενός θα συμβάλουν στη διάσωση, προστασία, μελέτη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης και στην εξυπηρέτηση διοικητικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών αναγκών, αφ΄ ετέρου θα αναδείξουν την Κρήτη σε μοντέλο πολιτισμικών εφαρμογών τηλεματικής για τον ελληνικό χώρο. Παράλληλα η συγγένεια των πολιτισμικών θησαυρών της Ελλάδος και ειδικώτερα της Κρήτης με εκείνους της Ν.Α. Μεσογείου υπαγορεύει την διασύνδεση μέσω δικτύων υπολογιστών των μονάδων του ΥΠΠΟ της περιοχής της Κρήτης με τους χώρους της Ν.Α. Μεσογείου όπου υπάρχουν μονάδες που διαφυλάττουν και συντηρούν πολιτισμικά στοιχεία που αναδεικνύουν την ιστορική ελληνική παρουσία στους χώρους αυτούς. Εν περιλήψει τα αποτελέσματα του έργου τούτου ήταν : Επέκταση του πιλοτικού Συστήματος Εθνικού Αρχείου Μνημείων σε όλες τις εφορείες της Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά και Αγ. Νικόλαο) με δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα μουσείων και σε εξωτερικές εφαρμογές. Δημιουργία καταλλήλου εξοπλισμού, υλικού και λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί απο το ΥΠΠΟ σε αποστολές καταγραφής ευρημάτων σε χώρους της Ν.Α. Μεσογείου που έχουν μείζονα ιστορική και εθνική σημασία και υπάρχει ελληνική παρουσία. Διασύνδεση, επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων του ΥΠΠΟ στην Κρήτη και των περιοχών της Ν.Α. Μεσογείου των άμεσα συνεργαζομένων με το ΥΠΠΟ μέσω ενός προηγμένου και αξιόπιστου δικτύου υπολογιστών που θα καλύψει την Κρήτη."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα