Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ΑΡΧΟΝ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: "ΑΡΧΟΝ Πολυμεσικό σύστημα για την αρχειοθέτηση, τον σχολιασμό και την ανάκτηση ιστορικών εγγράφων"

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης, ΜΟΠ Κρήτης

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Πάνος Τραχανιάς

Εταίροι: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Διάρκεια: 01/01/1997 - 31/12/1999

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1999

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 214233

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 83756

Στόχος έργου: "Το έργο ΑΡΧΟΝ είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός πολυμέσου υπολογιστικού συστήματος για την αρχειοθέτηση, τη ψηφιοποίηση, το σχολιασμό και την ανάκτηση των ιστορικών εγγράφων, που περιλαμβάνονται στο ιστορικό και λογοτεχνικό αρχείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου. Τα έγγραφα αυτά καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 1600 ως τις αρχές του εικοστού αιώνα και έχουν υποστεί σημαντικές φθορές. Το σύστημα αυτό αναμένεται να αντικαταστήσει, σε μεγάλο βαθμό, τις πεπαλαιωμένες και χρονοβόρες διαδικασίες πρόσβασης σε ιστορικά έγγραφα, που προϋποθέτουν φυσική παρουσία του εγγράφου και κρίνονται επιβαρυντικές τόσο για την κατάσταση του υλικού φορέα του εγγράφου όσο και για την υγιεινή των μελετητών. Η συμβολή του Ινστιτούτου Πληροφορικής εντοπίζεται στην ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος διαχείρησης ιστορικών εγγράφων και στη δημιουργία ενός ειδικού ευρετηρίου για έγγραφα πολυμέσων, που περιλαμβάνει περιγραφές, μεταγραφές και μεταφράσεις των ψηφιοποιημένων ιστορικών εγγράφων."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Maria Theodoridou, mariaATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα