Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ΜΑΪΣΤΩΡ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: "ΜΑΪΣΤΩΡ Αναλυτική επεξεργασία μορφολογικών και δομικών στοιχείων των μνημείων και των διατηρητέων κτηρίων της Κρήτης"

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης, ΜΟΠ Κρήτης

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Πάνος Κωνσταντόπουλος

Εταίροι: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ΙΜΣ-ΙΤΕ, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Εφορεία Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας

Διάρκεια: 01/09/1996 - 30/09/1998

Ημ/νία Λήξης: 30/9/1998

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 102715

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 88041

Στόχος έργου: 

Κύριος στόχος του έργου ΜΑΪΣΤΩΡ ήταν η ανάπτυξη ενός μικτού συστήματος διαχειριστικής εξειδικευμένης κτηριολογικής και σχεδιαστικής τεκμηρίωσης, με έμφαση στην συστηματική καταγραφή των βασικών και ειδικών χαρακτηριστικών των μνημείων και των διατηρητέων κτηρίων, στην ταξινόμηση των ιστορικών, δομικών, τυπολογικών και μορφολογικών στοιχείων, και στην τεκμηρίωση των επεμβάσεων.

Links: ΜΑΪΣΤΩΡ- Σύστημα Κτηριολογικής Τεκμηρίωσης

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr, christopATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα