Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

AQUARELLE

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: AQUARELLE Κοινωνία πολιτισμικής πληροφορίας με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και πολυμέσων

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - DGIII, ESPRIT

Συντονιστής/Ανάδοχος: "European Research Consortium for Mathematics and Informatics (ERCIM), EEIG (FRA), Alain Michard"

Εταίροι: Consiglio Nazionale della Ricerche(ITA), ΙΤΕ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (FRA), Universite de Montpellier II-Laboratoire d Informatique, de Robotique et de Microelectronqiue (FRA), Council for the Central Laboratory of the Research Council-Rutherford Appleton Laboratory (GB), ERGOMATIC Consultants (FRA), Bibliotheque Nationale de France (FRA), Museum Documentation Association (GB), Ministere de la Culture (FRA), Υπουργείο Πολιτισμού Ελλάδας, Royal Commission on the Historical Monuments of England (GB), Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ITA), BULL s.a. (FRA), EUROCLID s.a.r.l. (FRA), GRIF s.a. (FRA), FINSIEL (ITA), Fratelli ALINARI (ITA), GIUMTI MULTIMEDIA S.r.l. (ITA), System Simulation S.A. (GB), INTRASOFT Α.Ε. (GR), Μουσείο Μπενάκη

Διάρκεια: 01/01/1996 - 31/12/1998

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1998

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 6038135

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 322209

Στόχος έργου: 

Το έργο Aquarelle είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός κατανεμημένου πολυμεσικού πληροφοριακού συστήματος για την ομοιόμορφη πρόσβαση σε βάσεις πολιτισμικών πληροφοριών.
Η υφιστάμενη σε ψηφιακή μορφή πολιτισμική πληροφορία (αρχεία, έγγραφα, εικόνες, γραφικά, βάσεις κειμένων) είναι σε γενικές γραμμές προσπελάσιμη μέσα από πολύ ετερογενή πλροφοριακά συστήματα.
Κύριο αντικείμενο του Aquarelle ήταν η μεθοδευμένη ανταλλαγή πολιτισμικών πληροφοριών μεταξύ πολιτιστικών και επαγγελματικών φορέων, μέσα από:

  • την ομοιόμορφη προσπέλαση σε υφιστάμενες πηγές πληροφοριών που υποστηρίζονται από πολύ ετερογενή συστήματα,
  • τη διασύνδεση και το σχολιασμό τμημάτων πληροφορίας που περιλαμβάνονται σε διαφορετικές βάσεις,
  • την πολυγλωσσική υποστήριξη για τη μετάφραση της ορολογίας.

Ιστοσελίδα έργου: http://aqua.inria.fr/aquarelle/welcome.html (διαθέσιμη στα αγγλικά)

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Vassilis Christophides, christopATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα