Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ΑΝΘΙΒΟΛΟΝ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: ΑΝΘΙΒΟΛΟΝ - Ηλεκτρονική Επεξεργασία και Τεκμηρίωση Ιερών Εικόνων και Τοιχογραφιών

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, ΕΠΕΤ II

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Πάνος Κωνσταντόπουλος

Εταίροι: Ίδρυμα Όρους Σινά (ΙΟΣ)

Διάρκεια: 01/01/1995 - 31/05/1998

Ημ/νία Λήξης: 31/5/1998

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 324475

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 866

Στόχος έργου: 

Σκοπός του έργου Ανθίβολον είναι:

  • η δημιουργία κατάλληλου λογισμικού με το οποίο θα ήταν δυνατή η μελέτη των θεμάτων της χριστιανικής εικονογραφίας με αφετηρία τα μνημεία της Ι.Μ. Σινά. Συγκεκριμένα, γίνεται τυπολογική κατάταξη των εικονογραφικών στοιχείων παραδόσεως, ώστε να είναι δυνατή η διάταξη αυτών σε ομάδες ή παραλλαγές, ανεξαρτήτως τεχνοτροπίας, επιφάνειας, ή υλικού στα οποία έχουν απεικονισθεί ·
  • η σχηματική ανασύνθεση των ανθιβόλων των ίδιων παραστάσεων ·
  • να καταστεί δυνατή η ανίχνευση του κοινού συνθετικού τύπου τον οποίο οι αγιογράφοι έχουν ακολουθήσει κατά τη σύντμηση ή την ανάπτυξη της απεικόνισης μιας παράστασης σε εικόνες, χειρόγραφα, τοιχογραφίες κλπ., και εν συνεχεία κατά πόσο αυτές οι επιλογές οδηγούν σε συγκεκριμένες εποχές ή εργαστήρια ·
  • η δημιουργία ενός πιλοτικού συστήματος, ικανού για μια συστηματική κατάταξη των εικονογραφικών θεμάτων με το οποίο θα προκύψουν σημαντικά στοιχεία για τη χριστιανική τέχνη

Στο σχεδιασμό του συστήματος τεκμηρίωσης ορθόδοξης εικονογραφίας, μεταφέρεται τεχνογνωσία από το σύστημα πολιτισμικής τεκμηρίωσης ΚΛΕΙΩ.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα