Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Τουρκικό Αρχείο Χανίων

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Ταξινόμηση, Καταγραφή και Μικροφωτογράφιση του Τουρκικού Αρχείου Χανίων

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΠΕΤ II

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), Βασίλης Δημητριάδης

Εταίροι: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ΙΜΣ-ΙΤΕ, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΠ-ΙΤΕ

Διάρκεια: 15/06/1995 - 15/09/1998

Ημ/νία Λήξης: 15/9/1998

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 64811

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 20543

Στόχος έργου: "Στόχος του έργου Τουρκικό Αρχείο Χανίων ήταν η ανάπτυξη ενός πολυμέσου ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος αρχειοθέτησης, σχολιασμού και ανάκτησης βιβλίων και εγγράφων, που αποτελούν συστατικό μέρος του Τουρκικού Αρχείου Χανίων. Τόσο η ποσοτική παράμετρος όσο και η μεγάλη ιστορική και πολιτισμική αξία του αρχειακού υλικού, που περικλύεται στο Τουρκικό Αρχείο Χανίων, έκαναν επιτακτική την ανάγκη για μεταφορά/ μετεγγραφή του σε ψηφιακή μορφή και εξεύρεση εναλλακτικής λύσης στις "παραδοσιακές", συνήθως χρονοβόρες και φθοροποιές, τεχνικές και διαδικασίες διαχείρησης. Το σύστημα που αναπτύχθηκε για την αρχειοθέτηση, το σχολιασμό και την ανάκτηση του περιεχόμενου πλούτου του Τουρκικού Αρχείου Χανίων παρέχει δυνατότητες υπομνηματισμού των εγγράφων, καθώς και περίληψης, μεταγραφής, μετάφρασης ή αντιγραφής τους, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της αρχειονομίας."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Maria Theodoridou, mariaATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα