Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

HYPERTOUR

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: HYPERTOUR - Μια πλατφόρμα πολυμέσων που συνδυάζει ένα οργανωτικό πλαίσιο και μια μεθοδολογία για την εκμετάλλευση και προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη του 2000

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - DGIII, Information Technologies Programme

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Εγνατία - Ήπειρος, Δημήτρης Φωτιάδης

Εταίροι:  HYPERTOUR USERS ASSOCIATION (HUA), ΙΤΕ- ΙΠ Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας / Ινστιτούτο Πληροφορικής, ARCHIMEDES Ltd.(GR), ALBANET Ltd. (UK), HORWATH CONSULTING HELLAS Ltd. (GR), Universidad Politecnica de Madrid (ESP), ATM Group Europe(SWE), EURITIS S.A.(FRA), Gessellschaft fuer Wittschaftsforschung und Informationsmanagement mbH (GER), D.&G. Kalofolias Α.Ε.(GR), Epsilon Software Α.Ε.(GR), SELISA S.A.(FRA), R&S Informatica SRL (IT), Sistemas Multiposto e Distribuidos (POR)

Διάρκεια: 01/11/1995 - 31/10/1997

Ημ/νία Λήξης: 31/10/1997

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 4622157

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 147909

Στόχος έργου: "Στο έργο HYPERTOUR αναπτύχθηκε μια επιχειρηματικώς ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδίασης, παραγωγής, διανομής και εκμετάλλευσης πληροφοριακών εκδόσεων πολυμέσων τουριστικού περιεχομένου. Το έργο ανέδειξε, μέσα από μια επιχειρηματικώς ολοκληρωμένη προσέγγιση, ένα ευρύ φάσμα αναγκών/προβληματισμών για τουριστικής υφής πολυμεσικές εφαρμογές, καλύπτοντας όλη την αλυσίδα παραγωγής. Κύριοι στόχοι του HYPERTOUR ήταν: η ενεργοποίηση έξι πολυμεσικών φορέων σε πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ (οι οποίοι σχηματίζουν την Hypertour Users Association (HUA), με αρμοδιότητες διοικητικών και τεχνικο-οικονομικών πυλώνων, ο σχηματισμός ενός γενικής σύλληψης οργανωτικού και επιχειρηματικού πλαισίου για αντίστοιχες εφαρμογές, η ανάπτυξη μιας τεχνο-οικονομικής πλατφόρμας για την βελτίωση του λόγου εσόδων/εξόδων και ποιότητας/εξόδων σε ανάλογες πολυμεσικές εφαρμογές στο πεδίο του τουρισμού, η ανάπτυξη συμβουλευτικών μέσων και συλλογών υποδειγμάτων για εμπορικά εκδοτικά συστήματα και η ανάπτυξη ξεχωριστών βάσεων και εφαρμογών για καθένα από τους φορείς. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής ασχολήθηκε με τη σχεδίαση της βάσης πληροφοριών από την οποία αντλείται το υλικό των εκδόσεων."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα