Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

NATURE

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: NATURE - Πρωτότυπες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη προδιαγραφών λογισμικού

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - DGXIII, ESPRIT BRA

Διάρκεια: 15/08/1992 - 14/08/1995

Ημ/νία Λήξης: 14/8/1995

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1334879

Στόχος έργου: "Στο έργο "NATURE" εξετάστηκαν διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της σύνταξης και αναχρησιμοποίησης προδιαγραφών λογισμικού και διερευνήθηκε η δυνατότητα συνθετικής αξιοποίησης αυτών. Ειδικώτερα μας απασχόλησε η έννοια της ομοιότητας δομών σε γενικό σύστημα εννοιολογικής παράστασης και η εφαρμογή της, στη συνέχεια, στην ανάλυση αναλογιών μεταξύ προδιαγραφών λογισμικού, διαδικασιών παραγωγής λογισμικού και τη σύνθεση όψεων σε ένα οντοκεντρικό εννοιολογικό σχήμα. Αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ομοιότητας, που επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό μέτρων απόστασης σε σχήματα που εκφράζονται ως σημασιολογικά δίκτυα, επι μέρους μέτρα απόστασης, που υπολογίζονται για κάθε τύπο ακμών (σχέσεων). Η αποφυγή της ανάγκης διαλογικού προσδιορισμού υποκειμενικών εκτιμήσεων απόστασης και σπουδαιότητας αποτελεί βασική αρετή του μοντέλου."

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα