Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

MAPECH

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: "Εφαρμογές Πολυμέσων για τη διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Ηπείρου"

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - DG III, ESPRIT

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Εγνατία - Ήπειρος, Δημήτρης Φωτιάδης

Εταίροι: IL TRIDENTE S.R.L (ITA), EPSILON SOFTWARE S.A. (GR), EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY FOR INFORMATION SCIENCE (FRA), ΙΤΕ Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Διάρκεια: 15/10/1994 - 15/10/1995

Ημ/νία Λήξης: 1/10/1995

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 554659

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 59164

Στόχος έργου: Το έργο "Εφαρμογές Πολυμέσων για τη διατήρηση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Ηπείρου" στόχο είχε την ανάπτυξη ενός πιλοτικού συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει τη συλλογή, οργάνωση και παρουσίαση πολύμορφων δεδομένων -όπως φωτογραφίες, αρχεία φίλμ και αρχεία ήχου, σχέδια- τα οποία αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ηπείρου. Η βάση πολύμορφων δεδομένων που προέκυψε χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή δύο CD-ROM, απευθυνόμενα σε διαφορετικές ομάδες χρηστών: το πρώτο στο γενικό κοινό και το δεύτερο σε ένα κοινό επιστημόνων και ειδικών. Το έργο αποσκοπούσε στη διαμορφωση ενός μεθοδολογικού υποδείγματος για την υλοποίηση μελλοντικά ανάλογων πολυμεσικών εφαρμογών για την ελληνική αγορά. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής συμμετείχε ως σύμβουλος στον σχεδιασμό βάσης δεδομένων και διεπαφής χρήσης με δυνατότητα εξυπηρέτησης ταυτόχρονης πρόσβασης σε πολλαπλές πηγές."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα