Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ΔΕΛΤΟΣ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: ΔΕΛΤΟΣ Σύστημα διαχειριστικής τεκμηρίωσης για μνημειακά σύνολα και διατηρητέα κτίρια

Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Κρήτης, ΜΟΠ Κρήτης

Συντονιστής/Ανάδοχος: "Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Πάνος Κωνσταντόπουλος"

Εταίροι: 23η Εφορεία Κλασσικών & Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, 13η Εφορεία Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Διάρκεια: 01/01/1992 - 31/12/1994

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1994

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 35216

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 35216

Στόχος έργου: 

Το έργο ΔΕΛΤΟΣ είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, διατήρηση και διαχείρηση ακινήτων μνημείων και διατηρητέων κτιρίων.

Το ΔΕΛΤΟΣ είναι σύστημα διαχειριστικής τεκμηρίωσης που αφορά σε μνημειακά σύνολα και διατηρητέα κτίρια. Το σύστημα προσφέρει φωτογραφική, γεωμετρική και χαρτογραφική απεικόνιση. Επί πλέον, υποστηρίζει την καταχώρηση και παρουσίαση πολυμεσικών δεδομένων. Το σύστημα είναι κατασκευασμένο για να λειτουργεί σε κατανεμημένο, και μη, περιβάλλον και να υποστηρίζει διασύνδεση με άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων, για ανταλλαγή πληροφοριών. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να λειτουργήσει σαν δομικό στοιχείο στον σχηματισμό ενός γεωγραφικώς κατανεμημένου εθνικού αρχείου μνημείων.

Το ΔΕΛΤΟΣ έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου.

Σύνδεσμοι: ΔΕΛΤΟΣ - Σύστημα διαχειριστικής τεκμηρίωσης μνημειακών συνόλων και διατηρητέων κτιρίων

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα