Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ελληνική Δράση για Πληροφοριακά Συστήματα Πολλαπλών Μέσων και Εφαρμογών

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Ελληνική Δράση για Πληροφοριακά Συστήματα Πολλαπλών Μέσων και Εφαρμογών

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, STRIDE

Διάρκεια: 01/01/1992 - 31/12/1993

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1993

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1848863

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 87821

Στόχος έργου: "Στο έργο "Ελληνική Δράση για Πληροφοριακά Συστήματα Πολλαπλών Μέσων και Εφαρμογών" αναπτύχθηκε ένα οντοκεντρικό οντολογικό μοντέλο, το οποίο αντιμετωπίζει κατ' εξοχήν θέματα παράστασης, αφηρημένων σημασιολογικών σχέσεων, ιστορικού πλαισίου, χώρου, χρόνου, ελλιπούς και αντιφατικής πληροφορίας. Βάσει του μοντέλου αυτού, υλοποιημένου στο Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (ΣΣΕ) κατασκευάσθηκε το ΚΛΕΙΩ, ένα ευέλικτο σύστημα πολιτισμικής τεκμηρίωσης. Το ΚΛΕΙΩ είναι σύστημα πολιτισμικής τεκμηρίωσης κατάλληλο τόσο για κινητά αντικείμενα όσο και για ακίνητα μνημεία. Για την ανάλυση απαιτήσεων του ΚΛΕΙΩ υπήρξε στενή συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Το σύστημα ΚΛΕΙΩ χρησιμοποιείται από το Τμήμα Τεκμηρίωσης του Μουσείο Μπενάκη. "

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα