Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

EP 6532 HIFI

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: EP 6532 HIFI - Hypertext Interface for Information-Multimedia and Relational Databases

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - ESPRIT

Διάρκεια: 15/06/1992 - 14/06/1994

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1994

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα