Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

DEDICATED

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: DEDICATED - Development of a new Dimension in Europe Computer Aided Teaching

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - ESPRIT

Διάρκεια: 01/01/1992 - 31/12/1994

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1994

© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.