Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα Κέντρου Ενημέρωσης Συστημάτων Οργάνωσης Παραγωγής

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, TΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

Διάρκεια: 01/02/1994 - 31/12/1994

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1994

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 164343

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 20543

Στόχος έργου: "Σκοπός του έργου "Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα Κέντρου Ενημέρωσης Συστημάτων Οργάνωσης Παραγωγής" ήταν η δημιουργία τηλεπικοινωνιακού συστήματος και η ανάπτυξη λογισμικού για τη διασύνδεση των τοπικών γραφείων της ΕΕΔΕ στην Αθήνα, καθώς και του τομέα Βιομηχανικής Οργάνωσηςτου ΕΜΠ και του Ινστιτούτου Πληροφορικής στην Κρήτη ώστε να είναι δυνατή η άμεση παροχή υπηρεσιών στα σημεία αυτά μέσω του Κέντρου Συστημάτων Οργάνωσης παραγωγής (ΚΕΣΟΠ) που λειτουργεί στην ΕΕΔΕ. Σκοπός του ΚΕΣΟΠ είναι η παροχή βοήθειας στις παραγωγικές επιχειρήσεις σε οργανωτικά θέματα. Στόχος είναι να επεκταθεί, με τη βοήθεια του προγράμματος αυτού, η παροχή των υπηρεσιών του ΚΕΣΟΠ σε ολόκληρη τη χώρα με εύκολο και οικονομικό τρόπο.Το Ινστιτούτο Πληροφορικής είχε αναλάβει την διασύνδεση των σταθμών δικτύου μεταξύ τους."

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα